Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Kurzy > Angličtina

Seznam kurzů pro jazyk Angličtina

Kurzy pro veřejnost

Nabízíme:

 • kvalitní české lektory i rodilé mluvčí,
 • kombinaci klasické výuky s e-learningem,
 • průběžné a závěrečné testování,
 • osvědčení o absolvování kurzu,
 • výuku v moderních prostorách naší jazykové školy,
 • možnost zakoupení učebnice s 15% slevou,
 • 50% slevu na roční členství v multimediální knihovně Britského centra.

Všechny kurzy trvají standardně 17 týdnů (17 x 90 min výuka) a jsou vyučovány kvalifikovanými a zkušenými lektory, řada z ních působí na FF UP.
Pokud si nevíte rady s výběrem kurzu, kontaktujte nás. Domluvíme si schůzku, na které Vám poradíme a pomůžeme Vám vybrat, který kurz je pro Vás nejvhodnější. Orientačně Vám jazykovou úroveň prozradí rozřazovací test AJ a rozřazovací test NJ.
V případě, že kurzy nejsou plně obsazeny, je možné se do nich přihlásit kdykoli během školního roku. Zaplatíte pouze poměrnou část kurzovného.
Zaměstnancům Univerzity Palackého poskytujeme na všechny skupinové jazykové kurzy slevu ve výši 10 % (uveďte, prosím, v přihlášce).  
Nevybrali jste si kurz z naší nabídky? Neváhejte nás kontaktovat, rádi pro Vás připravíme kurz ušitý na míru. 
Pro informace k obsahu jednotlivých kurzů je, prosím, rozklikněte. 

Při výuce používáme osvědčené učebnice a své vlastní materiály. Učebnice si můžete zakoupit v Oxford Bookshop s 15% slevou.

Angličtina

Harmonogram zimního semestru 2024/2025

Zimní semestr: 16. 9.  2024 – 24. 1. 2025 (17 týdnů výuky)

Svátky: 28. 10., výuka neprobíhá

Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2024, výuka neprobíhá (vztahuje se pouze na dětské kurzy)

 

 

 

 

 

KurzÚroveňDenČasTermínCena
A00 ZačátečníciA0UT16:30–18:0017.09.2024 - 21.01.20253 790 KčPřihláška

A00 Angličtina pro začátečníky 

Kurz je určen všem, kteří chtějí začít s výukou anglického jazyka od úplného začátku. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. 

 • Probíraná gramatika: časování slovesa být, osobní zájmena, číslovky, přivlastňovací zájmena, určitý a neurčitý člen, ukazovací zájmena, rozkazovací způsob, jednoduchý čas přítomný, tvoření otázek. 

 • Probíraná témata: osobní data a představení se, koníčky, cestování, online svět. 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A0 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 09. 2024

Konec kurzu: 21. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).

Počet výukových týdnů: 17 (úterý, 16:30–18:00).

Výukový materiál: English File Elementary (MultiPack A), od lekce 1.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A0 Falešní začátečníciRozřazovací testA1ČT16:30–18:0019.09.2024 - 23.01.20253 790 KčPřihláška

A0 Angličtina pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalost. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: přítomný průběhový čas, srovnání s přítomným prostým, osobní zájmena. 
 • Probíraná témata: počasí a roční období, komunikaci po telefonu, čtení datumů a vytváření řadových číslovek

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2024

Konec kurzu: 23. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00).

AVýukový materiál: English File Elementary (MultiPack A), od lekce 7A.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A1 Falešní začátečníci a mírně pokročilíRozřazovací testA1PO16:30–18:0016.09.2024 - 27.01.20253 790 KčPřihláška

A1 Angličtina pro falešné začátečníky / mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • Probíraná gramatika: present simple and present continous, past simple and past continous, quantifiers with countable and uncountouble nouns. 
 • Probíraná témata: jobs, talking about work, managing your time, shopping, complimenting, apologizin, places in town, travelling by plane, transport, asking for and giving directions.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 09. 2024

Konec kurzu: 27 .01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový materiál: Outcomes Pre-Intermediate, 3d ed. 

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč  za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A2 Mírně pokročilíRozřazovací testA2–B1ST16:00–17:3018.09.2024 - 22.01.20253 790 KčPřihláška

A2 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:trpný rod, modální slovesa, podmiňovací věty, nepřímá řeč, gerundium a infinitiv, vztažné věty, dovětky

 • Probíraná témata: cinema, the body, education, houses, shopping, work, crime.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 09. 2024

Konec kurzu: 22. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:00–17:30)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 7

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu:  3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A3 Mírně pokročilíRozřazovací testA2–B1UT16:30–18:0017.09.2024 - 21.01.20253 790 KčPřihláška

A3 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:?přítomný čas prostý a průběhový akční x neakční slovesa, budoucí časy: present continous, going to, will, předpřítomný čas minulý vs. minulý čas jednoduchý  

 • Probíraná témata: jídlo a vaření, rodina, popis osobnosti, peníze, cestování 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17 .09. 2024

Konec kurzu: 21. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu:  3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A4 Mírně pokročilíRozřazovací testA2–B1ČT16:30–18:0019.09.2024 - 23.01.20253 790 KčPřihláška

A4 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s?rodilým mluvčím a domluvíte se v?zahraničí. 

 • Probíraná gramatika: trpný rod všech časů, modální slovesa might, can't, must, první a druhá podmínková věta a časové věty, parafrázování, slovesné vazby s -ing a plným infinitivem. 

 • Probíraná témata: kino, tělo, vzdělání, bydlení a popis domu, nakupování, práce. 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 08. 02. 2024

Konec kurzu: 30. 05. 2024

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack B, od 10C.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A5 Středně pokročilíRozřazovací testB2UT18:15–19:4517.09.2024 - 21.01.20253 790 KčPřihláška

A5 Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:??tvoření otázek, pomocná slovesa, shrnutí systému časů, příslovce, pořadí přídavných jmen ve větě.? 

 • Probíraná témata: porozumění textu, složená přídavná jména, nemoci a zranění, oblečení a svět módy. 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 09. 2024

Konec kurzu: 21. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Upper-Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu:  3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A7 Konverzační kurz pro středně pokročilé Rozřazovací testB1–B2ČT18:15–19:4519.09.2024 - 23.01.20253 790 KčPřihláška

A7 Konverzační kurz pro středně pokročilé 

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:  shrnutí gramatických časů, předložkové vazby, frázová slovesa, idiomy, kolokace
 • Probíraná témata: cestování, gastronomie, volný čas, zdraví, aktuální společenská témata.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2024

Konec kurzu: 23. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: výukové materiály připravené lektorkou, učebnice New English File Upper-Intermediate, 4th ed. 

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A12 Pokročilí Rozřazovací testB2–C1ST17:30–19:0018.09.2024 - 22.01.20253 790 KčPřihláška

A12 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen pokročilým studentům, kteří si chtějí dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

Unit 11 • talk about sports you watch or do • recognise and use irony • discuss issues around gaming • link ideas within and across sentences • discuss and use playful language, • Sports and events • Talking about gaming • Understanding vocabulary: Alliteration

Unit 12 • describe some of the key events in people’s lives • use similes to make descriptions more interesting • give better presentations • ask contextualised questions after presentations • discuss important historical events • present and debate arguments and theories, • Personal histories • Understanding vocabulary: Similes • Historical events • Discussing arguments and theories

Unit 13 • understand news stories better • comment on news stories • recognise and use rhetorical questions • discuss the issue of celebrity and the media • report what people said, • Newspaper headlines • Understanding vocabulary: Common sayings

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 09. 2024

Konec kurzu: 22. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:30–19:00)

Výukový materiál: Outcomes Advanced 2nd edition, od lekce 11

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč  za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A13 Konverzační kurz pro pokročiléRozřazovací testC1–C2ST17:00–18:3018.09.2024 - 22.01.20253 790 KčPřihláška

A13 Konverzační kurz pro pokročilé

Kurz je určen pokročilým studentům, kteří si chtějí dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Unit 9: describe what people do at work, signal that you are making deductions, discuss different experiences of work, talk about terms and conditions of employment, discuss issues related to dismissal and tribunals, roles and tasks, understanding vocabulary: adverb-adjective collocations , the world of work
 • Unit 10: describe different medical and surgical procedures, use vague language, discuss different approaches to medicine, describe things the mind and body do, discuss issues doctors faceoperations, mind and body, understanding vocabulary: nouns based on phrasal verbs
 • Unit 11: talk about sports you watch or do, recognise and use irony, discuss issues around gaming, link ideas within and across sentences, discuss and use playful language, sports and events, talking about gaming, understanding vocabulary: alliteration 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 09. 2024

Konec kurzu: 22. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:00–18:30)

Výukový materiál: Outcomes Advanced 2nd edition, od lekce 9

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Angličtina

Harmonogram zimního semestru 2024/2025

Zimní semestr: 16. 9.  2024 – 24. 1. 2025 (17 týdnů výuky)

Svátky: 28. 10., výuka neprobíhá

Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2024, výuka neprobíhá (vztahuje se pouze na dětské kurzy)

 

 

 

 

 

Úroveň: A0
17.09.2024 - 21.01.2025
UT: 16:30–18:00
3 790 Kč

A00 Angličtina pro začátečníky 

Kurz je určen všem, kteří chtějí začít s výukou anglického jazyka od úplného začátku. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. 

 • Probíraná gramatika: časování slovesa být, osobní zájmena, číslovky, přivlastňovací zájmena, určitý a neurčitý člen, ukazovací zájmena, rozkazovací způsob, jednoduchý čas přítomný, tvoření otázek. 

 • Probíraná témata: osobní data a představení se, koníčky, cestování, online svět. 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A0 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 09. 2024

Konec kurzu: 21. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).

Počet výukových týdnů: 17 (úterý, 16:30–18:00).

Výukový materiál: English File Elementary (MultiPack A), od lekce 1.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A1
19.09.2024 - 23.01.2025
ČT: 16:30–18:00
3 790 Kč

A0 Angličtina pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalost. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: přítomný průběhový čas, srovnání s přítomným prostým, osobní zájmena. 
 • Probíraná témata: počasí a roční období, komunikaci po telefonu, čtení datumů a vytváření řadových číslovek

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2024

Konec kurzu: 23. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00).

AVýukový materiál: English File Elementary (MultiPack A), od lekce 7A.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A1
16.09.2024 - 27.01.2025
PO: 16:30–18:00
3 790 Kč

A1 Angličtina pro falešné začátečníky / mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • Probíraná gramatika: present simple and present continous, past simple and past continous, quantifiers with countable and uncountouble nouns. 
 • Probíraná témata: jobs, talking about work, managing your time, shopping, complimenting, apologizin, places in town, travelling by plane, transport, asking for and giving directions.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 09. 2024

Konec kurzu: 27 .01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový materiál: Outcomes Pre-Intermediate, 3d ed. 

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč  za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A2–B1
18.09.2024 - 22.01.2025
ST: 16:00–17:30
3 790 Kč

A2 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:trpný rod, modální slovesa, podmiňovací věty, nepřímá řeč, gerundium a infinitiv, vztažné věty, dovětky

 • Probíraná témata: cinema, the body, education, houses, shopping, work, crime.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 09. 2024

Konec kurzu: 22. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:00–17:30)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 7

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu:  3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A2–B1
17.09.2024 - 21.01.2025
UT: 16:30–18:00
3 790 Kč

A3 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:?přítomný čas prostý a průběhový akční x neakční slovesa, budoucí časy: present continous, going to, will, předpřítomný čas minulý vs. minulý čas jednoduchý  

 • Probíraná témata: jídlo a vaření, rodina, popis osobnosti, peníze, cestování 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17 .09. 2024

Konec kurzu: 21. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu:  3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A2–B1
19.09.2024 - 23.01.2025
ČT: 16:30–18:00
3 790 Kč

A4 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s?rodilým mluvčím a domluvíte se v?zahraničí. 

 • Probíraná gramatika: trpný rod všech časů, modální slovesa might, can't, must, první a druhá podmínková věta a časové věty, parafrázování, slovesné vazby s -ing a plným infinitivem. 

 • Probíraná témata: kino, tělo, vzdělání, bydlení a popis domu, nakupování, práce. 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 08. 02. 2024

Konec kurzu: 30. 05. 2024

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack B, od 10C.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: B2
17.09.2024 - 21.01.2025
UT: 18:15–19:45
3 790 Kč

A5 Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:??tvoření otázek, pomocná slovesa, shrnutí systému časů, příslovce, pořadí přídavných jmen ve větě.? 

 • Probíraná témata: porozumění textu, složená přídavná jména, nemoci a zranění, oblečení a svět módy. 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 09. 2024

Konec kurzu: 21. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Upper-Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu:  3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: B1–B2
19.09.2024 - 23.01.2025
ČT: 18:15–19:45
3 790 Kč

A7 Konverzační kurz pro středně pokročilé 

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:  shrnutí gramatických časů, předložkové vazby, frázová slovesa, idiomy, kolokace
 • Probíraná témata: cestování, gastronomie, volný čas, zdraví, aktuální společenská témata.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2024

Konec kurzu: 23. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: výukové materiály připravené lektorkou, učebnice New English File Upper-Intermediate, 4th ed. 

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: B2–C1
18.09.2024 - 22.01.2025
ST: 17:30–19:00
3 790 Kč

A12 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen pokročilým studentům, kteří si chtějí dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

Unit 11 • talk about sports you watch or do • recognise and use irony • discuss issues around gaming • link ideas within and across sentences • discuss and use playful language, • Sports and events • Talking about gaming • Understanding vocabulary: Alliteration

Unit 12 • describe some of the key events in people’s lives • use similes to make descriptions more interesting • give better presentations • ask contextualised questions after presentations • discuss important historical events • present and debate arguments and theories, • Personal histories • Understanding vocabulary: Similes • Historical events • Discussing arguments and theories

Unit 13 • understand news stories better • comment on news stories • recognise and use rhetorical questions • discuss the issue of celebrity and the media • report what people said, • Newspaper headlines • Understanding vocabulary: Common sayings

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 09. 2024

Konec kurzu: 22. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:30–19:00)

Výukový materiál: Outcomes Advanced 2nd edition, od lekce 11

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč  za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: C1–C2
18.09.2024 - 22.01.2025
ST: 17:00–18:30
3 790 Kč

A13 Konverzační kurz pro pokročilé

Kurz je určen pokročilým studentům, kteří si chtějí dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Unit 9: describe what people do at work, signal that you are making deductions, discuss different experiences of work, talk about terms and conditions of employment, discuss issues related to dismissal and tribunals, roles and tasks, understanding vocabulary: adverb-adjective collocations , the world of work
 • Unit 10: describe different medical and surgical procedures, use vague language, discuss different approaches to medicine, describe things the mind and body do, discuss issues doctors faceoperations, mind and body, understanding vocabulary: nouns based on phrasal verbs
 • Unit 11: talk about sports you watch or do, recognise and use irony, discuss issues around gaming, link ideas within and across sentences, discuss and use playful language, sports and events, talking about gaming, understanding vocabulary: alliteration 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 09. 2024

Konec kurzu: 22. 01. 2025

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:00–18:30)

Výukový materiál: Outcomes Advanced 2nd edition, od lekce 9

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Legenda: Rozřazovací testodkaz na rozřazovací test

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD