Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

I´d sooner ___ a flat than a house.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

My father never ___ out in the mornings.

I don´t understand. What language ___?

Paris is one of the most expensive cities ___.

That´s the house ___.

How much ___ where you live?

Do you like Rome? Yes, ___.

What time ___ up during the week?

He came to Scotland ___.

___ Bath?

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

I need to go to ___ toilet.

___ car is the blue Toyota?

This pen is mine and that pen is ___.

I´m afraid I haven´t got ___.

Is your Spanish improving? ___.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

My sister let ___ her car yesterday.

How many people ____ in your company?

What are you doing ___ Thursday?

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

___ come to my party next Saturday?

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

We´re having the party at ___.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

If ___.

I´m not ___ new vocabulary.

I´m___ them in person.

Would you mind ___ me that book?

What time is it? ___.

It´s time ___ something to eat.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

What will you do when ___ studying?

What ___ in Glasgow last month?

No sooner ___ it than she burst into tears.

___, what would you spend it on?

I have difficulty ___ Italian.

He asked me how big ___.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

The museum was very inspiring. It´s ___.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

I wish ___ Chinese.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
Křížkovského 5, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD