Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

Do you like Rome? Yes, ___.

How many people ____ in your company?

I´m___ them in person.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

The museum was very inspiring. It´s ___.

My father never ___ out in the mornings.

It´s time ___ something to eat.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

I don´t understand. What language ___?

Is your Spanish improving? ___.

If ___.

What ___ in Glasgow last month?

___ Bath?

That´s the house ___.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

Would you mind ___ me that book?

He came to Scotland ___.

I´d sooner ___ a flat than a house.

What will you do when ___ studying?

I´m going to Tesco´s ___ some food.

No sooner ___ it than she burst into tears.

This pen is mine and that pen is ___.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

___, what would you spend it on?

How much ___ where you live?

I´m afraid I haven´t got ___.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

I wish ___ Chinese.

We´re having the party at ___.

___ come to my party next Saturday?

I´d rather ___ German than Bulgarian.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

My sister let ___ her car yesterday.

I´m not ___ new vocabulary.

He asked me how big ___.

___ car is the blue Toyota?

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

Paris is one of the most expensive cities ___.

What time ___ up during the week?

I have difficulty ___ Italian.

I need to go to ___ toilet.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

What time is it? ___.

What are you doing ___ Thursday?

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
Křížkovského 5, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD