Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

My sister let ___ her car yesterday.

He came to Scotland ___.

I´m___ them in person.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

___, what would you spend it on?

I´m afraid I haven´t got ___.

I wish ___ Chinese.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

That´s the house ___.

This pen is mine and that pen is ___.

What time is it? ___.

Paris is one of the most expensive cities ___.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

It´s time ___ something to eat.

I´d sooner ___ a flat than a house.

What ___ in Glasgow last month?

How many people ____ in your company?

___ come to my party next Saturday?

I need to go to ___ toilet.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

___ Bath?

I ___ smoking last year, but I didn´t.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

If ___.

Is your Spanish improving? ___.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

I have difficulty ___ Italian.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

Do you like Rome? Yes, ___.

The museum was very inspiring. It´s ___.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

___ car is the blue Toyota?

Would you mind ___ me that book?

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

How much ___ where you live?

I don´t understand. What language ___?

What are you doing ___ Thursday?

I´m going to Tesco´s ___ some food.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

No sooner ___ it than she burst into tears.

What will you do when ___ studying?

He asked me how big ___.

We´re having the party at ___.

My father never ___ out in the mornings.

What time ___ up during the week?

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

I´m not ___ new vocabulary.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD
 
123movies