Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

I´d sooner ___ a flat than a house.

I need to go to ___ toilet.

I´m not ___ new vocabulary.

What time is it? ___.

He came to Scotland ___.

Would you mind ___ me that book?

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

Paris is one of the most expensive cities ___.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

This pen is mine and that pen is ___.

I don´t understand. What language ___?

What are you doing ___ Thursday?

He asked me how big ___.

How much ___ where you live?

I have difficulty ___ Italian.

I´m___ them in person.

I´m afraid I haven´t got ___.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

What ___ in Glasgow last month?

What will you do when ___ studying?

We´re having the party at ___.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

It´s time ___ something to eat.

I wish ___ Chinese.

What time ___ up during the week?

Do you like Rome? Yes, ___.

If ___.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

___ car is the blue Toyota?

___ come to my party next Saturday?

How many people ____ in your company?

___ Bath?

Is your Spanish improving? ___.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

My father never ___ out in the mornings.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

That´s the house ___.

___, what would you spend it on?

No sooner ___ it than she burst into tears.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

My sister let ___ her car yesterday.

The museum was very inspiring. It´s ___.

 

© Filozofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2015
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, Česká republika
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPBritish CouncilOSD