Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

I´m___ them in person.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

Do you like Rome? Yes, ___.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

I´m not ___ new vocabulary.

I have difficulty ___ Italian.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

No sooner ___ it than she burst into tears.

This pen is mine and that pen is ___.

___ car is the blue Toyota?

Would you mind ___ me that book?

We´re having the party at ___.

I wish ___ Chinese.

___ Bath?

He asked me how big ___.

My sister let ___ her car yesterday.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

Is your Spanish improving? ___.

He came to Scotland ___.

What ___ in Glasgow last month?

That´s the house ___.

I need to go to ___ toilet.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

I´m afraid I haven´t got ___.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

The museum was very inspiring. It´s ___.

My father never ___ out in the mornings.

If ___.

What will you do when ___ studying?

Last Monday I ___ to the Passport Office.

What are you doing ___ Thursday?

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

___ come to my party next Saturday?

It´s time ___ something to eat.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

I don´t understand. What language ___?

Paris is one of the most expensive cities ___.

___, what would you spend it on?

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

What time is it? ___.

How much ___ where you live?

I ___ smoking last year, but I didn´t.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

I´d sooner ___ a flat than a house.

What time ___ up during the week?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

How many people ____ in your company?

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
Křížkovského 5, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD