Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

I wish ___ Chinese.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

___ Bath?

I´m afraid I haven´t got ___.

It´s time ___ something to eat.

I´m___ them in person.

I´d sooner ___ a flat than a house.

How many people ____ in your company?

I ___ smoking last year, but I didn´t.

He asked me how big ___.

The museum was very inspiring. It´s ___.

I have difficulty ___ Italian.

We´re having the party at ___.

No sooner ___ it than she burst into tears.

How much ___ where you live?

Would you mind ___ me that book?

___, what would you spend it on?

This pen is mine and that pen is ___.

My father never ___ out in the mornings.

What time is it? ___.

I don´t understand. What language ___?

My sister let ___ her car yesterday.

What time ___ up during the week?

What will you do when ___ studying?

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

___ come to my party next Saturday?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

___ car is the blue Toyota?

He came to Scotland ___.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

Paris is one of the most expensive cities ___.

I´m not ___ new vocabulary.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

What ___ in Glasgow last month?

If ___.

I need to go to ___ toilet.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

That´s the house ___.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

Do you like Rome? Yes, ___.

What are you doing ___ Thursday?

Is your Spanish improving? ___.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
Křížkovského 5, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD