Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

What will you do when ___ studying?

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

How much ___ where you live?

Would you mind ___ me that book?

How many people ____ in your company?

Is your Spanish improving? ___.

We´re having the party at ___.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

My sister let ___ her car yesterday.

___ Bath?

What are you doing ___ Thursday?

My father never ___ out in the mornings.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

I don´t understand. What language ___?

I´m not ___ new vocabulary.

___ car is the blue Toyota?

I´m afraid I haven´t got ___.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

He came to Scotland ___.

No sooner ___ it than she burst into tears.

If ___.

That´s the house ___.

This pen is mine and that pen is ___.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

___ come to my party next Saturday?

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

I have difficulty ___ Italian.

I´d sooner ___ a flat than a house.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

___, what would you spend it on?

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

What time is it? ___.

What ___ in Glasgow last month?

Do you like Rome? Yes, ___.

He asked me how big ___.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

It´s time ___ something to eat.

I´m___ them in person.

Paris is one of the most expensive cities ___.

What time ___ up during the week?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

The museum was very inspiring. It´s ___.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

I need to go to ___ toilet.

I wish ___ Chinese.

 

© Filozofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2015
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, Česká republika
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPBritish CouncilOSD