Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

If ___.

My sister let ___ her car yesterday.

What ___ in Glasgow last month?

I ___ smoking last year, but I didn´t.

He came to Scotland ___.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

I´d sooner ___ a flat than a house.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

I´m not ___ new vocabulary.

What time is it? ___.

This pen is mine and that pen is ___.

It´s time ___ something to eat.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

___ Bath?

What time ___ up during the week?

How many people ____ in your company?

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

How much ___ where you live?

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

I have difficulty ___ Italian.

What will you do when ___ studying?

Do you like Rome? Yes, ___.

I wish ___ Chinese.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

He asked me how big ___.

My father never ___ out in the mornings.

Would you mind ___ me that book?

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

I need to go to ___ toilet.

That´s the house ___.

Is your Spanish improving? ___.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

___ come to my party next Saturday?

___ car is the blue Toyota?

We´re having the party at ___.

I´m afraid I haven´t got ___.

I don´t understand. What language ___?

I´m___ them in person.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

___, what would you spend it on?

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

The museum was very inspiring. It´s ___.

What are you doing ___ Thursday?

Paris is one of the most expensive cities ___.

No sooner ___ it than she burst into tears.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
Křížkovského 5, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD