Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

Paris is one of the most expensive cities ___.

I´m___ them in person.

What time ___ up during the week?

That´s the house ___.

___ Bath?

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

What will you do when ___ studying?

I ___ smoking last year, but I didn´t.

I need to go to ___ toilet.

This pen is mine and that pen is ___.

No sooner ___ it than she burst into tears.

Is your Spanish improving? ___.

Would you mind ___ me that book?

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

If ___.

I´m afraid I haven´t got ___.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

What are you doing ___ Thursday?

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

I´d sooner ___ a flat than a house.

He came to Scotland ___.

My sister let ___ her car yesterday.

I´m not ___ new vocabulary.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

It´s time ___ something to eat.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

My father never ___ out in the mornings.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

___ come to my party next Saturday?

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

He asked me how big ___.

I wish ___ Chinese.

How much ___ where you live?

What time is it? ___.

What ___ in Glasgow last month?

The museum was very inspiring. It´s ___.

___, what would you spend it on?

I´m going to Tesco´s ___ some food.

How many people ____ in your company?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

Do you like Rome? Yes, ___.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

___ car is the blue Toyota?

We´re having the party at ___.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

I have difficulty ___ Italian.

I don´t understand. What language ___?

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
Křížkovského 5, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD
 
123movies