Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

Is your Spanish improving? ___.

I have difficulty ___ Italian.

___, what would you spend it on?

We´re having the party at ___.

I´m not ___ new vocabulary.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

He came to Scotland ___.

___ Bath?

My father never ___ out in the mornings.

I´m afraid I haven´t got ___.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

What are you doing ___ Thursday?

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

The museum was very inspiring. It´s ___.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

He asked me how big ___.

I need to go to ___ toilet.

Would you mind ___ me that book?

My sister let ___ her car yesterday.

What time is it? ___.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

I´m___ them in person.

This pen is mine and that pen is ___.

What ___ in Glasgow last month?

Paris is one of the most expensive cities ___.

How much ___ where you live?

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

It´s time ___ something to eat.

___ car is the blue Toyota?

I´d sooner ___ a flat than a house.

I don´t understand. What language ___?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

What will you do when ___ studying?

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

How many people ____ in your company?

Last Monday I ___ to the Passport Office.

What time ___ up during the week?

Do you like Rome? Yes, ___.

If ___.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

I wish ___ Chinese.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

___ come to my party next Saturday?

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

No sooner ___ it than she burst into tears.

That´s the house ___.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD