Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

___ Bath?

Last Monday I ___ to the Passport Office.

I wish ___ Chinese.

I need to go to ___ toilet.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

He came to Scotland ___.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

___, what would you spend it on?

I don´t understand. What language ___?

Is your Spanish improving? ___.

No sooner ___ it than she burst into tears.

If ___.

My sister let ___ her car yesterday.

How much ___ where you live?

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

I´m afraid I haven´t got ___.

This pen is mine and that pen is ___.

We´re having the party at ___.

What ___ in Glasgow last month?

What will you do when ___ studying?

My father never ___ out in the mornings.

Would you mind ___ me that book?

What are you doing ___ Thursday?

What time ___ up during the week?

What time is it? ___.

___ car is the blue Toyota?

___ come to my party next Saturday?

It´s time ___ something to eat.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

I´m not ___ new vocabulary.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

I have difficulty ___ Italian.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

That´s the house ___.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

How many people ____ in your company?

The museum was very inspiring. It´s ___.

He asked me how big ___.

Paris is one of the most expensive cities ___.

I´m___ them in person.

Do you like Rome? Yes, ___.

I´d sooner ___ a flat than a house.

 

© Filozofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2015
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, Česká republika
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPBritish CouncilOSD