Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

Would you mind ___ me that book?

Is your Spanish improving? ___.

My sister let ___ her car yesterday.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

No sooner ___ it than she burst into tears.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

What ___ in Glasgow last month?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

I wish ___ Chinese.

___ car is the blue Toyota?

How many people ____ in your company?

How much ___ where you live?

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

Do you like Rome? Yes, ___.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

I´m___ them in person.

Paris is one of the most expensive cities ___.

___ come to my party next Saturday?

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

I´m afraid I haven´t got ___.

He came to Scotland ___.

What will you do when ___ studying?

I need to go to ___ toilet.

We´re having the party at ___.

I´d sooner ___ a flat than a house.

He asked me how big ___.

What time is it? ___.

I don´t understand. What language ___?

I ___ smoking last year, but I didn´t.

___ Bath?

My father never ___ out in the mornings.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

___, what would you spend it on?

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

It´s time ___ something to eat.

I´m not ___ new vocabulary.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

If ___.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

What time ___ up during the week?

The museum was very inspiring. It´s ___.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

This pen is mine and that pen is ___.

That´s the house ___.

I have difficulty ___ Italian.

What are you doing ___ Thursday?

 

© Filozofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2015
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, Česká republika
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPBritish CouncilOSD