Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

No sooner ___ it than she burst into tears.

I´m___ them in person.

Paris is one of the most expensive cities ___.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

The museum was very inspiring. It´s ___.

Is your Spanish improving? ___.

It´s time ___ something to eat.

I have difficulty ___ Italian.

That´s the house ___.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

We´re having the party at ___.

This pen is mine and that pen is ___.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

___ Bath?

I need to go to ___ toilet.

I´d sooner ___ a flat than a house.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

I don´t understand. What language ___?

He asked me how big ___.

What are you doing ___ Thursday?

I´m afraid I haven´t got ___.

___, what would you spend it on?

I wish ___ Chinese.

My sister let ___ her car yesterday.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

What time ___ up during the week?

Would you mind ___ me that book?

How much ___ where you live?

My father never ___ out in the mornings.

Do you like Rome? Yes, ___.

___ car is the blue Toyota?

He came to Scotland ___.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

What ___ in Glasgow last month?

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

If ___.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

___ come to my party next Saturday?

I´m not ___ new vocabulary.

How many people ____ in your company?

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

What time is it? ___.

What will you do when ___ studying?

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
Křížkovského 5, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD