Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

Would you mind ___ me that book?

This pen is mine and that pen is ___.

What will you do when ___ studying?

___ come to my party next Saturday?

Is your Spanish improving? ___.

No sooner ___ it than she burst into tears.

I have difficulty ___ Italian.

He came to Scotland ___.

What time ___ up during the week?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

How many people ____ in your company?

My sister let ___ her car yesterday.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

I wish ___ Chinese.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

What ___ in Glasgow last month?

How much ___ where you live?

I ___ smoking last year, but I didn´t.

It´s time ___ something to eat.

That´s the house ___.

What are you doing ___ Thursday?

Last Monday I ___ to the Passport Office.

I´m afraid I haven´t got ___.

Do you like Rome? Yes, ___.

The museum was very inspiring. It´s ___.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

Paris is one of the most expensive cities ___.

What time is it? ___.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

___ car is the blue Toyota?

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

___, what would you spend it on?

He asked me how big ___.

I´m___ them in person.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

___ Bath?

If ___.

I´m not ___ new vocabulary.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

I need to go to ___ toilet.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

We´re having the party at ___.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

I´d sooner ___ a flat than a house.

I don´t understand. What language ___?

My father never ___ out in the mornings.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
Křížkovského 5, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD