Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

Paris is one of the most expensive cities ___.

I wish ___ Chinese.

He came to Scotland ___.

___ come to my party next Saturday?

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

I´m afraid I haven´t got ___.

I´m not ___ new vocabulary.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

I´d sooner ___ a flat than a house.

___, what would you spend it on?

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

I´m___ them in person.

It´s time ___ something to eat.

This pen is mine and that pen is ___.

If ___.

I need to go to ___ toilet.

What will you do when ___ studying?

I´m going to Tesco´s ___ some food.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

What time ___ up during the week?

He asked me how big ___.

Do you like Rome? Yes, ___.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

How many people ____ in your company?

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

What ___ in Glasgow last month?

I don´t understand. What language ___?

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

Would you mind ___ me that book?

No sooner ___ it than she burst into tears.

We´re having the party at ___.

Is your Spanish improving? ___.

My sister let ___ her car yesterday.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

What are you doing ___ Thursday?

That´s the house ___.

What time is it? ___.

The museum was very inspiring. It´s ___.

I have difficulty ___ Italian.

___ car is the blue Toyota?

How much ___ where you live?

Last Monday I ___ to the Passport Office.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

My father never ___ out in the mornings.

___ Bath?

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD