Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

He came to Scotland ___.

Is your Spanish improving? ___.

We´re having the party at ___.

That´s the house ___.

What time is it? ___.

I´m___ them in person.

This pen is mine and that pen is ___.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

Do you like Rome? Yes, ___.

He asked me how big ___.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

How much ___ where you live?

___ car is the blue Toyota?

Would you mind ___ me that book?

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

Paris is one of the most expensive cities ___.

I´d sooner ___ a flat than a house.

I need to go to ___ toilet.

What ___ in Glasgow last month?

I´m afraid I haven´t got ___.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

I have difficulty ___ Italian.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

What will you do when ___ studying?

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

My sister let ___ her car yesterday.

What time ___ up during the week?

I´m not ___ new vocabulary.

I don´t understand. What language ___?

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

What are you doing ___ Thursday?

It´s time ___ something to eat.

How many people ____ in your company?

If ___.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

No sooner ___ it than she burst into tears.

My father never ___ out in the mornings.

___ come to my party next Saturday?

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

The museum was very inspiring. It´s ___.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

___, what would you spend it on?

I wish ___ Chinese.

___ Bath?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD