Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

If ___.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

I´m afraid I haven´t got ___.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

That´s the house ___.

No sooner ___ it than she burst into tears.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

Would you mind ___ me that book?

My sister let ___ her car yesterday.

I´d sooner ___ a flat than a house.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

How many people ____ in your company?

What are you doing ___ Thursday?

I ___ smoking last year, but I didn´t.

What time ___ up during the week?

This pen is mine and that pen is ___.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

___ car is the blue Toyota?

___, what would you spend it on?

We´re having the party at ___.

What ___ in Glasgow last month?

What time is it? ___.

I need to go to ___ toilet.

___ come to my party next Saturday?

Is your Spanish improving? ___.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

I´m___ them in person.

___ Bath?

I´m going to Tesco´s ___ some food.

I don´t understand. What language ___?

Paris is one of the most expensive cities ___.

I wish ___ Chinese.

Do you like Rome? Yes, ___.

He came to Scotland ___.

I have difficulty ___ Italian.

What will you do when ___ studying?

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

My father never ___ out in the mornings.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

He asked me how big ___.

The museum was very inspiring. It´s ___.

How much ___ where you live?

It´s time ___ something to eat.

I´m not ___ new vocabulary.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD