Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > O nás

O nás

Jazyková škola UPLIFT je účelové zařízení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které vzniklo, aby nabídlo státní správě, firmám, neziskovému sektoru, studentům základních a středních škol a celé široké veřejnosti kvalitní jazykové vzdělávání, kterým Filozofická fakulta díky svým zaměstnancům disponuje. Dále poskytujeme překladatelské a tlumočnické služby na špičkové úrovni.

V současné době se zaměřujeme primárně na vzdělávání dětí a mládeže.


Ve výuce využíváme tradiční i alternativní výukové metody (např. simulační a situační metody, aktivní čtení, diskuze, didaktické hry, inscenační metody) a v neposlední řadě také e-learning. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní). Největší důraz však klademe na schopnost komunikace, takže své studenty učíme v první řadě mluvit a rozumět v daném jazyce. Mimo to se jim snažíme ukázat, jak mají pracovat s tím, co se jim ve výuce jazyků dnes nabízí, učíme je tedy sebevzdělávat se.

Jako univerzitní jazyková škola klademe největší důraz na kvalitní odborné zázemí a profesionální lektorský tým s mnohaletými zkušenostmi. Všichni naši lektoři mají adekvátní vzdělání v oboru a vynikají komunikačními a pedagogickými dovednostmi. Všichni jsou pravidelně metodicky a pedagogicky vzděláváni.

Sídlíme v moderních a příjemných učebnách v univerzitní budově FF UP v centru města na tř. Svobody 26 v Olomouci.

Nabízíme:

  • skupinové kurzy pro děti a mládež,  

  • individuální výuku všech světových jazyků,

  • firemní výuku,

  • přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky,

  • intenzivní formy výuky,

  • e-learning,

  • překlady a tlumočení.

Všichni klienti Jazykové školy UPLift dostávají slevu 50 % na roční členství v multimediální knihovně Britského centra: https://www.knihovna.upol.cz/pobocky/britske-centrum/ a 15 % slevu v Oxford Bookshop: https://www.megabooks.cz/obchody/oxford-bookshop-olomouc.
Zaměstnancům, studentům a absolventům Univerzity Palackého poskytujeme na všechny skupinové jazykové služby slevu ve výši 10 %. Slevu je možné uplatnit po předložení platného studentského průkazu či karty absolventa. Více informací naleznete zde: http://absolventi.upol.cz/karta-1

O nás

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD