Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Kurzy > Letní intenzivní kurzy angličtiny

Letní intenzivní kurzy angličtiny

Využijte léto ke zdokonalení se v anglickém jazyce! 
Nabízíme Vám intenzivní kurz anglického jazyka ve kterém si oprášíte nejen základy, ale také zopakujete klíčová konverzační témata, vypilujete gramatiku a hlavně budete mluvit, mluvit a mluvit.
Od pondělí do pátku Vás čekají denně 3 x 90 min bloky, kde ve skupince maximálně osmi studentů živou a komunikační formou uděláte velmi rychlý pokrok a zvýšíte své jazykové sebevědomí. 
Nabízíme Vám termín jak v červenci, tak v srpnu. 

Nezapomněli jsme ani na vaše děti!

Opět nabízíme oblíbený kurz pro teenagery zaměřený na přípravu na Cambridgeské mezinárodní zkoušky Cambridge English First for Schools (FCEfS). Více informací naleznete u kurzu.

KurzÚroveňDenČasTermínCena
Letní intenzivní kurz angličtiny v červenciRozřazovací testA2–B1PO–PA9:00–14:3012.07.2021 - 16.07.20213 200 KčPřihláška

Intenzivní kurz anglického jazyka je zaměřen zejména na zopakování a upevnění základních gramatických jevů a rozšíření slovní zásoby: 

 • systém časů (přítomný, minulý, budoucí) 

 • předložkové vazby 

 • frázová slovesa 

 • modální slovesa 

 • konverzační témata a rozšíření slovní zásoby (osobní data, cestování, nakupování, v restauraci, zdravý životní styl, zaměstnání) 

Výuka probíhá od pondělí do pátku v těchto časových blocích:? 

 • 9:00 – 10:30 

 • 10:45 – 12:15 

 • 13:00 – 14:30 

Výukové materiály jsou zahrnuty v ceně. 

Letní intenzivní kurz angličtiny v srpnuRozřazovací testA2–B1PO–PA9:00–14:3009.08.2021 - 13.08.20213 200 KčPřihláška

Intenzivní kurz anglického jazyka je zaměřen zejména na zopakování a upevnění základních gramatických jevů a rozšíření slovní zásoby: 

 • systém časů (přítomný, minulý, budoucí) 

 • předložkové vazby 

 • frázová slovesa 

 • modální slovesa 

 • konverzační témata a rozšíření slovní zásoby (osobní data, cestování, nakupování, v restauraci, zdravý životní styl, zaměstnání) 

Výuka probíhá od pondělí do pátku v těchto časových blocích:? 

 • 9:00 – 10:30 

 • 10:45 – 12:15 

 • 13:00 – 14:30 

Výukové materiály jsou zahrnuty v ceně. 

AJ 13–16 let zaměřený na přípravu na FCEfSRozřazovací testB1–B2PO–PA8:30–11:4509.08.2021 - 13.08.20212 200 KčPřihláška

I v létě vašim dětem rádi pomůžeme s přípravou na mezinárodní zkoušku FCEfS!

V kurzu připravujícím na zkoušku Cambridge English First (FCE) / First for Schools (FCEfS) jsou na studenty kladeny poměrně vysoké požadavky.
Statut zkoušky v úrovni B2 vyžaduje, aby studenti při čtení náročnějšího textu naučné literatury, časopisů a novin dokázali porozumět nejen jádru textu, ale aby také znali detaily a strukturu textu. Měli by také dokázat odhadnout jeho význam. Při psaní pak studenti procvičují dopisy, kratší články a recenze na řadu témat do délky 200 slov.

V kurzu dále procvičujeme znalost angličtiny a slovní zásoby v úkolech, které vyžadují doplňování chybějících slov, hledání chyb ve větách a také přeměnu slov v jiné. Poslech je zaměřen hlavně na porozumění mluvené angličtině v řadě rozličných situaci, jako například interview, diskuze, konverzace, atd. V konverzaci studenti procvičují schopnost mluvit k danému tématu delší dobu, hromadnější diskuze a interview, práci s obrázky a fotkami.

Slovní zásoba: studenti se seznamují s kolokvializmy, odbornou terminologií, týkající se různých témat, jako je medicína, historie, turismus, zdraví apod. Učí se konkrétně vyjadřovat své pocity, vnímat a adekvátně reagovat na pocity druhých lidí, dávat věci do hlubších souvislostí, rozlišovat mezi formálním, semi-formálním a neformálním kontextem atd.

Garamatika: studenti se zaměřují na přesnost a plynulost jejího použití. Znamená to, že se učí používat gramatiku v mluvení a psaní tak, aby jejich projev zněl co nejvíce přirozeně a plynule. Gramatika je v této úrovni již součástí schopnosti přesněji vyjádřit své myšlenky. Studenti se učí vyjadřovat se o hypotetických situacích, komplexně spojovat myšlenky. 

Čtení a poslech odpovídají svou obtížností slovní zásobě a gramatice pro tuto úroveň.

Psaní: studenti se učí psát formální dopisy a seznamují se s pravidly jednotlivých žánrů (zpráva, článek, povídka, recenze apod.), což  následně prakticky procvičují v průběhu celého kurzu.

Legenda: Rozřazovací testodkaz na rozřazovací test

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD
 
123movies