Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Kurzy > Angličtina pro děti

Seznam kurzů pro jazyk Angličtina pro děti

Dětské kurzy angličtiny a kurzy aj pro dospívající

Kurzy angličtiny pro děti a dospívající
Naši kvalifikovaní a zkušení lektoři vědí, jak inspirovat a motivovat i ty nejmenší studenty angličtiny. Malé skupinky i hravé a zábavné prostředí zaručí, že Vaše děti u nás angličtina bude bavit. Hlavní důraz klademe na schopnost komunikace. Lekce jsou založené na častém střídání činností, zapojení co nejvíce smyslů, upevňování, opakování a napodobování, jsou plné her, soutěží, písniček a říkanek.
Nezapomněli jsme ani na teenagery, nabízíme velmi oblíbený kurz s rodilým mluvčím či přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z anglického jazyka, která je na řadě školách uznávána místo maturity. 

Nabízíme:

 • kvalitní české lektory i rodilé mluvčí,
 • kombinaci klasické výuky s e-learningem,
 • průběžné a závěrečné testování,
 • osvědčení o absolvování kurzu,
 • výuku v moderních prostorách naší jazykové školy,
 • možnost zakoupení učebnice s 15% slevou,
 • 50% slevu na roční členství v multimediální knihovně Britského centra.

Všechny kurzy trvají standardně 17 týdnů (17 x 90 min výuka) a jsou vyučovány kvalifikovanými a zkušenými lektory, řada z ních působí na FF UP.

Pro informace k obsahu jednotlivých kurzů je, prosím, rozklikněte. 

Při výuce používáme osvědčené učebnice a své vlastní materiály. Učebnice si můžete zakoupit v Oxford Bookshop s 15% slevou.

Harmonogram letního semestru 2022

Letní semestr: 14. 2. 2022 – 10. 6. 2022 (17 týdnů výuky)

Státní svátky: 18. 4. 2022

Jarní prázdniny: 21. 2. – 25. 2. 2022 (vztahuje se pouze na dětské kurzy)

Velikonoční prázdniny (vztahuje se pouze na dětské kurzy): 14. 4. 2022

KurzÚroveňDenČasTermínCena
AJ 4–6 letA1ČT15:00–15:4517.02.2022 - 16.06.20221 900 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 4 do 6 let

Výuka probíhá ve skupinkách 4–8 dětí bez účasti rodičů. Kurz probíhá hravou formou a rozvíjí schopnosti dítěte předškolního věku. Všechny aktivity jsou vedeny v angličtině. Ve výuce používáme speciální výukové materiály, obrázkové hry, básničky, písničky, pohybové hry a další. Kurz je veden českým lektorem. Vaše děti si osvojí základní slovní zásobu v angličtině a jednoduché anglické věty.

Vstupní úroveň: začátečník

Začátek kurzu: 17. 02. 2022

Konec kurzu: 16. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 45 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 15:00–15:45)

Počet dětí: minimálně 4 děti

Cena kurzu: 1 900 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 7–9 letA1UT15:20–16:2015.02.2022 - 14.06.20222 200 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 7 do 9 let

Výuka probíhá ve skupinkách 4–8 dětí. Naším cílem je podávat výuku zábavnou a hravou formou. Při výuce používáme speciální výukové materiály, obrázkové a pohybové hry, básničky, písničky a pohádky. Aktivity ve výuce střídáme tak, aby děti bavily, a ony tak dokázaly udržet pozornost. Pracujeme se základními znalostmi, které děti získaly ve škole, přičemž největší důraz klademe na komunikaci. Výuka probíhá výhradně v angličtině, a děti tak jsou nuceny jazyk aktivně používat.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 15. 02. 2022

Konec kurzu: 14. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 15:20–16:20)

Počet dětí: 4–8 dětí

Cena kurzu: 2 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 10–12 letA1–A2UT14:15–15:1515.02.2022 - 14.06.20222 200 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 10 do 12 let

Tento kurz je připraven pro ty děti, které si chtějí rozšířit a upevnit znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby. Výuka probíhá v počtu 4–8 dětí. Naším cílem je podávat výuku zábavnou formou. Všechny děti v tomto věku již mají hodiny angličtiny v rámci školní výuky, jejich znalosti jim tak pomůžeme upevnit a rozšířit. Pracujeme se speciálními výukovými materiály. Aktivity ve výuce střídáme tak, aby děti bavily a ony neztrácely pozornost. Největší důraz klademe na rozvoj komunikace.

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 15. 02. 2022

Konec kurzu: 14. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 14:15–15:15)

Počet žáků: 4–8

Cena kurzu: 2 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 13–15 let s rodilým mluvčímA2–B1ČT17:00–18:0017.02.2022 - 23.06.20222 600 KčPřihláška

Angličtina s rodilým mluvčím pro děti od 13 do 15 let

Tento kurz je určen pro žáky druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií. Výuka je vedena kvalifikovaným rodilým mluvčím s příslušnou aprobací a mnohaletou zkušeností s výukou dětí. Kurz je zaměřen na opakování, procvičení a upevnění znalostí angličtiny a rozšíření slovní zásoby. Důraz je kladen na schopnost komunikovat a používat cizí jazyk přirozeně.

Vstupní úroveň: A2 - B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 02. 2022

Konec kurzu: 23. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 x 60 minut, 

Počet výukových týdnů: 17, čtvrtek 17:00–18:00

Počet žáků: minimálně 4

Cena kurzu: 2 600 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 13–16 let zaměřený na přípravu na FCEB1–B2ST14:15–15:4516.02.2022 - 15.06.20223 400 KčPřihláška

Kurz AJ – výstupní úroveň B2

I naše mladší studenty připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge z všeobecné angličtiny. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Výuka na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium.

 • Probíraná gramatika: shrnutí systému gramatických časů, slovesné vzorce -ing/-to, budoucí časy, minulé časy.
 • Probíraná témata: popis osobnosti, popis krajiny, silná přídavná jména, neformální e-mail, esej, psaní článku.

Vstupní úroveň: B1+/B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 02. 2022

Konec kurzu: 15. 06. 2022

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 14:15–15:45)

Počet studentů: minimálně 4

Výukový materiál: Complete First for Schools, od lekce 6

Cena kurzu: 3 400 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A1
17.02.2022 - 16.06.2022
ČT: 15:00–15:45
1 900 Kč

Angličtina pro děti od 4 do 6 let

Výuka probíhá ve skupinkách 4–8 dětí bez účasti rodičů. Kurz probíhá hravou formou a rozvíjí schopnosti dítěte předškolního věku. Všechny aktivity jsou vedeny v angličtině. Ve výuce používáme speciální výukové materiály, obrázkové hry, básničky, písničky, pohybové hry a další. Kurz je veden českým lektorem. Vaše děti si osvojí základní slovní zásobu v angličtině a jednoduché anglické věty.

Vstupní úroveň: začátečník

Začátek kurzu: 17. 02. 2022

Konec kurzu: 16. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 45 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 15:00–15:45)

Počet dětí: minimálně 4 děti

Cena kurzu: 1 900 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A1
15.02.2022 - 14.06.2022
UT: 15:20–16:20
2 200 Kč

Angličtina pro děti od 7 do 9 let

Výuka probíhá ve skupinkách 4–8 dětí. Naším cílem je podávat výuku zábavnou a hravou formou. Při výuce používáme speciální výukové materiály, obrázkové a pohybové hry, básničky, písničky a pohádky. Aktivity ve výuce střídáme tak, aby děti bavily, a ony tak dokázaly udržet pozornost. Pracujeme se základními znalostmi, které děti získaly ve škole, přičemž největší důraz klademe na komunikaci. Výuka probíhá výhradně v angličtině, a děti tak jsou nuceny jazyk aktivně používat.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 15. 02. 2022

Konec kurzu: 14. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 15:20–16:20)

Počet dětí: 4–8 dětí

Cena kurzu: 2 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A1–A2
15.02.2022 - 14.06.2022
UT: 14:15–15:15
2 200 Kč

Angličtina pro děti od 10 do 12 let

Tento kurz je připraven pro ty děti, které si chtějí rozšířit a upevnit znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby. Výuka probíhá v počtu 4–8 dětí. Naším cílem je podávat výuku zábavnou formou. Všechny děti v tomto věku již mají hodiny angličtiny v rámci školní výuky, jejich znalosti jim tak pomůžeme upevnit a rozšířit. Pracujeme se speciálními výukovými materiály. Aktivity ve výuce střídáme tak, aby děti bavily a ony neztrácely pozornost. Největší důraz klademe na rozvoj komunikace.

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 15. 02. 2022

Konec kurzu: 14. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 14:15–15:15)

Počet žáků: 4–8

Cena kurzu: 2 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A2–B1
17.02.2022 - 23.06.2022
ČT: 17:00–18:00
2 600 Kč

Angličtina s rodilým mluvčím pro děti od 13 do 15 let

Tento kurz je určen pro žáky druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií. Výuka je vedena kvalifikovaným rodilým mluvčím s příslušnou aprobací a mnohaletou zkušeností s výukou dětí. Kurz je zaměřen na opakování, procvičení a upevnění znalostí angličtiny a rozšíření slovní zásoby. Důraz je kladen na schopnost komunikovat a používat cizí jazyk přirozeně.

Vstupní úroveň: A2 - B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 02. 2022

Konec kurzu: 23. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 x 60 minut, 

Počet výukových týdnů: 17, čtvrtek 17:00–18:00

Počet žáků: minimálně 4

Cena kurzu: 2 600 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: B1–B2
16.02.2022 - 15.06.2022
ST: 14:15–15:45
3 400 Kč

Kurz AJ – výstupní úroveň B2

I naše mladší studenty připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge z všeobecné angličtiny. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Výuka na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium.

 • Probíraná gramatika: shrnutí systému gramatických časů, slovesné vzorce -ing/-to, budoucí časy, minulé časy.
 • Probíraná témata: popis osobnosti, popis krajiny, silná přídavná jména, neformální e-mail, esej, psaní článku.

Vstupní úroveň: B1+/B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 02. 2022

Konec kurzu: 15. 06. 2022

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 14:15–15:45)

Počet studentů: minimálně 4

Výukový materiál: Complete First for Schools, od lekce 6

Cena kurzu: 3 400 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD