Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Kurzy > Kurzy DVPP akreditované MŠMT

Kurzy DVPP akreditované MŠMT

Kurzy anglického jazyka akreditované MŠMT v rámci DVPP

Časová dotace nabízených kurzů na školní rok 2017-2018 je 32, 56 a 80 hodin.

Cena kurzu obsahuje 32 / 56 / 80 hodin výuky, studijní materiály (učebnice a další doplňkové materiály), závěrečné osvědčení o absolvování kurzu.

Posluchači obdrží Osvědčení o absolvování kurzu a po závěrečném testování. Podmínkou pro vydání osvědčení je minimální 70% účast v kurzu.

Pro výuku v kurzu budou použity materiály koncipované pro výuku jazykových dovedností na úrovni B1, B2 a C1 dle SERRJ. Učebnice PET Result, FCE Result a CAE Result a další doplňkové materiály podobné úrovně.

Výuka bude probíhat v učebnách Jazykové školy UPLIFT Filozofické fakulty Univerzity Palackého třída Svobody 26, Olomouc 779 00. Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou potřebnou pro výuku jazyků (DVD, CD – přehrávač, dataprojektor).

Vzdělávací program je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol nezáleže na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů. Kurzu se také mohou zúčastnit učitelé, kteří se teprve na výuku jazyka připravují nebo se k výuce vracejí po jisté časové prodlevě a potřebují nabýt patřičné jistoty. Vzhledem k faktu, že naši cílovou skupinou jsou učitelé praktikující výuku anglického jazyka, chceme veškeré metody použité ve výuce prezentovat i jako model a zdroj inspirace pro jejich vlastní praxi.

KurzÚroveňDenČasTermínCena
Mírně pokročilí - 32 hRozřazovací testA2–B1PO16.30-18.0012.02.2018 - 04.06.20187 000 KčPřihláška

Přípravný kurz na zkoušku Cambridge English: Preliminary (PET) - pokračuje ze ZS

PET je nejen nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL, ale také nejpopulárnější jazyková zkouška v České republice. Zkouška PET testuje praktickou znalost angličtiny na nižší středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech vycházejících z každodenních situací. PET je základní zkouškou na úrovni B1. Pokud zkoušku PET složíte, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život. Náš přípravný kurz Vám k němu pomůže.
 

Mírně pokročilí - 56 hRozřazovací testA2–B1PO16.30-18.0018.09.2017 - 16.04.201810 200 KčPřihláška

A4 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny,kteří s angličtinou již začali a mají kvalitní základy,ale chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní),důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Kurz je veden zkušeným lektorem.

 • Vstupní úroveň A2–B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Začátek kurzu:
 • Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).
 • Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 17.30–19.00).
 • Výukový materiál: English File Pre-intermediate. od lekce 3C
 • Počet studentů: 4–8.
 • Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Přihlásit se

Mírně pokročilí - 80 hRozřazovací testA2–B1PO16.30-18.0018.09.2017 - 25.06.201812 000 KčPřihláška

A4 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny,kteří s angličtinou již začali a mají kvalitní základy,ale chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní),důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Kurz je veden zkušeným lektorem.

 • Vstupní úroveň A2–B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Začátek kurzu:
 • Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).
 • Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 17.30–19.00).
 • Výukový materiál: English File Pre-intermediate. od lekce 3C
 • Počet studentů: 4–8.
 • Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Přihlásit se
 

Středně pokročilí - 32 hRozřazovací testB1–B2PO18:15-19:4512.02.2018 - 04.06.20187 000 KčPřihláška

Přípravný kurz na zkoušku Cambridge English: First (FCE) - pokračuje ze ZS

FCE je nejen nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL, ale také nejpopulárnější jazyková zkouška v České republice. Zkouška FCE testuje praktickou znalost angličtiny na vyšší středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech vycházejících z každodenních situací. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, vhodná např. pro zaměstnance v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, cateringu apod. Rovněž ji lze uplatnit na jednotlivých univerzitách a dalších institucích. Pokud zkoušku FCE složíte, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život. Náš přípravný kurz Vám k němu pomůže.
 

Středně pokročilí - 56 hRozřazovací testB1–B2PO18:15-19:4518.09.2017 - 16.04.201810 200 KčPřihláška

A5 Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají s angličtinou zkušenosti a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Kurz je veden zkušeným lektorem.

 • Vstupní úroveň B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Začátek kurzu: 19.9.2017 Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).
 • Počet výukových týdnů: 17 (úterý 17.30–19.00).
 • Výukový materiál: English File Intermediate od lekce 1
 • Počet studentů: 4–8.
 • Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Přihlásit se

Středně pokročilí - 80 hRozřazovací testB1–B2PO18:15-19:4518.09.2017 - 25.06.201812 000 KčPřihláška

A5 Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají s angličtinou zkušenosti a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Kurz je veden zkušeným lektorem.

 • Vstupní úroveň B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Začátek kurzu: 19.9.2017 Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).
 • Počet výukových týdnů: 17 (úterý 17.30–19.00).
 • Výukový materiál: English File Intermediate od lekce 1
 • Počet studentů: 4–8.
 • Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Přihlásit se

Pokročilí - 32 hRozřazovací testB2–C1PO16.30-18.0012.02.2018 - 04.06.20187 000 KčPřihláška

Přípravný kurz na zkoušku Cambridge English: Advanced (CAE) - pokračuje ze ZS

Zkouška CAE testuje praktickou znalost angličtiny na pokročilé úrovni a obdobně jako zkouška FCE obsahuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Certifikát CAE je dokladem toho, že ovládáte angličtinu na úrovni postačující ke studiu na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem, a proto je CAE dobře hodnocen mnohými zaměstnavateli a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. Držitel certifikátu CAE má nejen usnadněný vstup na vysoké školy, kde je angličtina hlavním vyučovacím jazykem, získává ale také významnou konkurenční výhodu při hledání zaměstnání. Certifikát University of Cambridge ESOL Examinations je platný celý život a náš přípravný kurz Vám k němu pomůže.
 

 

Pokročilí - 56 hRozřazovací testB2–C1PO16.30-18.0018.09.2017 - 16.04.201810 200 KčPřihláška

A11 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen těm, kteří se již anglicky domluví, ale chtějí si dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Kurz je veden zkušeným lektorem.

 • Vstupní úroveň B2-C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Začátek kurzu: 20.9.2017
 • Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).
 • Počet výukových týdnů: 17 (středa 17.30–19.00).
 • Výukový materiál: English File 3rd Edition Advanced.od 3. lekce
 • Počet studentů: 4–8.
 • Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Přihlásit se

Pokročilí - 80 hRozřazovací testB2–C1PO16.30-18.0018.09.2017 - 25.06.201812 000 KčPřihláška

A11 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen těm, kteří se již anglicky domluví, ale chtějí si dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Kurz je veden zkušeným lektorem.

 • Vstupní úroveň B2-C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Začátek kurzu: 20.9.2017
 • Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).
 • Počet výukových týdnů: 17 (středa 17.30–19.00).
 • Výukový materiál: English File 3rd Edition Advanced.od 3. lekce
 • Počet studentů: 4–8.
 • Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Přihlásit se

Legenda: Rozřazovací testodkaz na rozřazovací test

© Filozofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2015
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, Česká republika
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPBritish CouncilOSD