Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Kurzy > Španělština

Seznam kurzů pro jazyk Španělština

Kurzy pro veřejnost

Nabízíme:

 • kvalitní české lektory i rodilé mluvčí,
 • kombinaci klasické výuky s e-learningem,
 • průběžné a závěrečné testování,
 • osvědčení o absolvování kurzu,
 • výuku v moderních prostorách naší jazykové školy,
 • možnost zakoupení učebnice s 15% slevou,
 • 50% slevu na roční členství v multimediální knihovně Britského centra.

Všechny kurzy trvají standardně 17 týdnů (17 x 90 min výuka) a jsou vyučovány kvalifikovanými a zkušenými lektory, řada z ních působí na FF UP.
Pokud si nevíte rady s výběrem kurzu, kontaktujte nás. Domluvíme si schůzku, na které Vám poradíme a pomůžeme Vám vybrat, který kurz je pro Vás nejvhodnější. Orientačně Vám jazykovou úroveň prozradí rozřazovací test AJ a rozřazovací test NJ.
V případě, že kurzy nejsou plně obsazeny, je možné se do nich přihlásit kdykoli během školního roku. Zaplatíte pouze poměrnou část kurzovného.
Zaměstnancům Univerzity Palackého poskytujeme na všechny skupinové jazykové kurzy slevu ve výši 10 % (uveďte, prosím, v přihlášce).  
Nevybrali jste si kurz z naší nabídky? Neváhejte nás kontaktovat, rádi pro Vás připravíme kurz ušitý na míru. 
Pro informace k obsahu jednotlivých kurzů je, prosím, rozklikněte. 

Při výuce používáme osvědčené učebnice a své vlastní materiály. Učebnice si můžete zakoupit v Oxford Bookshop s 15% slevou.

Harmonogram letního semestru 2022

Letní semestr: 14. 2. 2022 – 10. 6. 2022 (17 týdnů výuky)

Státní svátky: 18. 4. 2022

Jarní prázdniny: 21. 2. – 25. 2. 2022 (vztahuje se pouze na dětské kurzy)

Velikonoční prázdniny (vztahuje se pouze na dětské kurzy): 14. 4. 2022

 

 

Španělština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
S0 Španělština pro začátečníky a falešné začátečníkyA1UT16:30–18:0015.02.2022 - 07.06.20223 490 KčPřihláška

S0 Španělština pro začátečníky a falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností. 

 • Probíraná gramatika: časování pravidelných a nepravidelných sloves, číslovky, předložkové vazby, sloveso gustar, encantar, interesar, zájmena přímého a nepřímého předmětu, předložkové vazby, zápor ve větě, příslovce, slovesné vazby ir a + inf, tener que + inf., neurčitá zájmena, užití sloves ser/estar/hay, přivlastňovací zájmena. 

 • Probíraná témata: zájmy a volný čas, druhy filmů, města a dopravní prostředky, orientace ve městě, kultura, bydlení, části domu a nábytek.  

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 15. 02. 2022

Konec kurzu: 07. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: Nueva Aventura 1, od lekce 5

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

S1 Mírně pokročilíA2UT18:15–19:4515.02.2022 - 07.06.20223 490 KčPřihláška

S1 Španělština pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají již základní znalosti španělštiny a chtějí své znalosti nadále rozšiřovat. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • probíraná gramatika: přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves, zvratná slovesa, slovesa costar, sentirse, užití para/porque, časové předložky desde/desde hace/hace...que, minulý čas prostý, slovesná vazba empezar a, ir/irse, časové předložky desde/durante/hasta
 • probíraná témata: zvyky, nesnáze, popis citů, jak něco doporučit, motivace, jazyky, profese, kinematografie, bibliografie

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 15. 02. 2022

Konec kurzu: 07. 06. 2021

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: Aula Internacional Nueva Edición 2, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

S2 Mírně pokročilí s rodilým mluvčímA2+/B1ČT18:15–19:4517.02.2022 - 09.06.20223 490 KčPřihláška

S2 Španělština pro mírně pokročilé s rodilým mluvčím

Kurz je určen pro pokročilejší studenty. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • probíraná gramatika: kladný a záporný rozkazovací způsob, zvratná zájmena, přímý a nepřímý předmět, subjunktiv v přítomném čase, časové věty, nepřímá řeč, užití minulých časů při vyprávění, spojky.  

 • probíraná témata: svět reklamy, politika, společnost, vzdělání, doporučení, předání zprávy. 

Kurz je veden rodilým mluvčím se znalostí češtiny.

Vstupní úroveň: A2/B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 02. 2022

Konec kurzu: 09. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Aula Internacional Nueva Edicion 3, od lekce 5

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Harmonogram letního semestru 2022

Letní semestr: 14. 2. 2022 – 10. 6. 2022 (17 týdnů výuky)

Státní svátky: 18. 4. 2022

Jarní prázdniny: 21. 2. – 25. 2. 2022 (vztahuje se pouze na dětské kurzy)

Velikonoční prázdniny (vztahuje se pouze na dětské kurzy): 14. 4. 2022

 

 

Španělština

Úroveň: A1
15.02.2022 - 07.06.2022
UT: 16:30–18:00
3 490 Kč

S0 Španělština pro začátečníky a falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností. 

 • Probíraná gramatika: časování pravidelných a nepravidelných sloves, číslovky, předložkové vazby, sloveso gustar, encantar, interesar, zájmena přímého a nepřímého předmětu, předložkové vazby, zápor ve větě, příslovce, slovesné vazby ir a + inf, tener que + inf., neurčitá zájmena, užití sloves ser/estar/hay, přivlastňovací zájmena. 

 • Probíraná témata: zájmy a volný čas, druhy filmů, města a dopravní prostředky, orientace ve městě, kultura, bydlení, části domu a nábytek.  

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 15. 02. 2022

Konec kurzu: 07. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: Nueva Aventura 1, od lekce 5

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A2
15.02.2022 - 07.06.2022
UT: 18:15–19:45
3 490 Kč

S1 Španělština pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají již základní znalosti španělštiny a chtějí své znalosti nadále rozšiřovat. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • probíraná gramatika: přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves, zvratná slovesa, slovesa costar, sentirse, užití para/porque, časové předložky desde/desde hace/hace...que, minulý čas prostý, slovesná vazba empezar a, ir/irse, časové předložky desde/durante/hasta
 • probíraná témata: zvyky, nesnáze, popis citů, jak něco doporučit, motivace, jazyky, profese, kinematografie, bibliografie

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 15. 02. 2022

Konec kurzu: 07. 06. 2021

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: Aula Internacional Nueva Edición 2, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A2+/B1
17.02.2022 - 09.06.2022
ČT: 18:15–19:45
3 490 Kč

S2 Španělština pro mírně pokročilé s rodilým mluvčím

Kurz je určen pro pokročilejší studenty. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • probíraná gramatika: kladný a záporný rozkazovací způsob, zvratná zájmena, přímý a nepřímý předmět, subjunktiv v přítomném čase, časové věty, nepřímá řeč, užití minulých časů při vyprávění, spojky.  

 • probíraná témata: svět reklamy, politika, společnost, vzdělání, doporučení, předání zprávy. 

Kurz je veden rodilým mluvčím se znalostí češtiny.

Vstupní úroveň: A2/B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 02. 2022

Konec kurzu: 09. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Aula Internacional Nueva Edicion 3, od lekce 5

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD