Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Kurzy > Němčina

Seznam kurzů pro jazyk Němčina

Kurzy pro veřejnost

Nabízíme:

 • kvalitní české lektory i rodilé mluvčí,
 • kombinaci klasické výuky s e-learningem,
 • průběžné a závěrečné testování,
 • osvědčení o absolvování kurzu,
 • výuku v moderních prostorách naší jazykové školy,
 • možnost zakoupení učebnice s 15% slevou,
 • 50% slevu na roční členství v multimediální knihovně Britského centra.

Všechny kurzy trvají standardně 17 týdnů (17 x 90 min výuka) a jsou vyučovány kvalifikovanými a zkušenými lektory, řada z ních působí na FF UP.
Pokud si nevíte rady s výběrem kurzu, kontaktujte nás. Domluvíme si schůzku, na které Vám poradíme a pomůžeme Vám vybrat, který kurz je pro Vás nejvhodnější. Orientačně Vám jazykovou úroveň prozradí rozřazovací test AJ a rozřazovací test NJ.
V případě, že kurzy nejsou plně obsazeny, je možné se do nich přihlásit kdykoli během školního roku. Zaplatíte pouze poměrnou část kurzovného.
Zaměstnancům Univerzity Palackého poskytujeme na všechny skupinové jazykové kurzy slevu ve výši 10 % (uveďte, prosím, v přihlášce).  
Nevybrali jste si kurz z naší nabídky? Neváhejte nás kontaktovat, rádi pro Vás připravíme kurz ušitý na míru. 
Pro informace k obsahu jednotlivých kurzů je, prosím, rozklikněte. 

Při výuce používáme osvědčené učebnice a své vlastní materiály. Učebnice si můžete zakoupit v Oxford Bookshop s 15% slevou.

Harmonogram letního semestru 2022

Letní semestr: 14. 2. 2022 – 10. 6. 2022 (17 týdnů výuky)

Státní svátky: 18. 4. 2022

Jarní prázdniny: 21. 2. – 25. 2. 2022 (vztahuje se pouze na dětské kurzy)

Velikonoční prázdniny (vztahuje se pouze na dětské kurzy): 14. 4. 2022

 

 

Němčina

KurzÚroveňDenČasTermínCena
N00 Falešní začátečníci Rozřazovací testA1PO16:30–18:0014.02.2022 - 13.06.20223 490 KčPřihláška

N00 Němčina pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří s němčinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás, jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: Modální sloveso lcönnen, věta v závorce, pozice slovesa ve větě, časové předložky om, um, podmiňovací způsob, tvoření slov podstatné jméno + podstatné jméno. 
 • Probíraná témata: volnočasové aktivity, pochvala, rozhovor o koníčcích/dovednostech, požádat o něco a poděkovat, sms, chat, pozvání/odmítnutí, mluvení o stravovacích návycích a konverzace o jídle, telefonování.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 14. 02. 2022

Konec kurzu: 13. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen A1.1, od lekce 7

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N0 Falešní začátečníci a mírně pokročilí Rozřazovací testA1ST18:15–19:4516.02.2022 - 08.06.20223 490 KčPřihláška

N0 Němčina pro falešné začátečníky 

Kurz je určen všem, kteří už mají základní znalost němčiny a rádi by své znalosti dále prohlubovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: minulé časy, předložkové vazby se 3. a 4. pádem, modální sloveso müssen, dürfen, sollen, řadové číslovky, rozkazovací způsob.
 • Probíraná témata: vyprávění v minulosti, CV a pohovoření o sobě, fitness, zdraví a nemoci, vytvoření rezervace.   

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 02. 2022

Konec kurzu: 08. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: Berliner Platz 1, od lekce 10

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N1 Mírně pokročilíRozřazovací testA1–A2ČT18:15–19:4517.02.2022 - 09.06.20223 490 KčPřihláška

N1 Němčina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti němčiny a své znalosti si dále prohlubovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: místní předložky, minulý čas modálních sloves, tázací a ukazovací zájmena, časové spojky, vztažná zájmena a věty, opakování préterita.? 

 • Probíraná témata: kulturní akce, knihy a tisk, úřední dokumenty, internet a online svět, škola a vzdělávání, mobilita a cestování.

Kurz je veden rodilou mluvčí s výbornou znalostí češtiny.

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 02. 2022

Konec kurzu: 09. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Menschen A2.2., od lekce 17 

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N2 Mírně pokročilí Rozřazovací testA2–B1PO18:15–19:4514.02.2022 - 13.06.20223 490 KčPřihláška

N2 Němčina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří se s němčinou již setkali a rádi by se i nadále zdokonalovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: přídavná jména jako podstatná jména, minulý čas, vtažné věty v dativu a s předložkami, spojky ačkoli/stejně
 • Probíraná témata: přátelství, zaměstnání a práce, bydlení, služby zákazníkům, budoucnost, pozvánky

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 14. 02. 2022

Konec kurzu: 13. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (18:15–19:45)

Výukový materiál: Menschen B1.1, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N3 Středně pokročilí Rozřazovací testB1ST16:30–18:0016.02.2022 - 08.06.20223 490 KčPřihláška

N3 Němčina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré základy německého jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: infinitiv s zu, spojky, skloňování a stupňování přídavných jmen,druhá podmínková věta, předminulý čas, druhý pád ve složitějších větách.
 • Probíraná témata: zvířata, volba a hledání povolání, zdraví, sport, stravování, nehody v každodenním životě, emoce, kulturní akce.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 02. 2022

Konec kurzu: 08. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen B1.1, od lekce 11

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N4 Středně pokročilíRozřazovací testB1+ČT16:30–18:0017.02.2022 - 09.06.2022 3 490 KčPřihláška

N4 Němčina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré základy německého jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: spojky a příslovce proto/tedy/kvůli, příčestí přítomné a dokonalé jako přídavné jméno, spojky nejen/ale/i/obojí, procvičování ne/stačí, infinitiv s předložkou na.
 • Probíraná témata: jazyk, další vzdělávání, žádost o místo, mládí a vzpomínky, životopis, politika a společnost.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 02. 2022

Konec kurzu: 09. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen B1.2, od lekce 13 (první lekce v učebnici)

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Rakouský jazykový diplom – přípravný kurz na zkoušku ÖSD

KurzÚroveňDenČasTermínCena
Kurz Mittelstufe DeutschRozřazovací testB2UT16:30–18:0015.02.2022 - 07.06.20223 800 KčPřihláška

Přípravný kurz na zkoušku ÖSD Zertifikat B2 (Mittelstufe Deutsch)

Kurz je určen pro všechny, kteří plánují složit zkoušku ÖSD Zertifikat B2 nebo mají zájem dále rozvíjet své jazykové dovednosti na úrovni B2. Kurz vyváženou formou rozvíjí všechny jazykové oblasti (psaní, čtení, poslech, mluvení).

Kurz je veden rodilou mluvčí působící na FF UP, která je současně vyškoleným zkoušejícím.

Vstupní úroveň B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 15. 02. 2022

Konec kurzu: 07. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme. Učebnice po dohodě.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 800 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Kurz Oberstufe DeutschRozřazovací testC1ST16:30–18:0016.02.2022 - 08.06.20223 800 KčPřihláška

Přípravný kurz na zkoušku ÖSD Zertifikat C1 (Oberstufe Deutsch)

Kurz je určen pro všechny, kteří plánují složit zkoušku ÖSD Zertifikat C1 nebo mají zájem dále rozvíjet své jazykové dovednosti na úrovni C1. Kurz vyváženou formou rozvíjí všechny jazykové oblasti (psaní, čtení, poslech, mluvení).

Kurz je veden rodilou mluvčí působící na FF UP, která je současně vyškoleným zkoušejícím.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 02. 2022

Konec kurzu: 08. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme. Učebnice po dohodě.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 800 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Zkouška ÖSD B2B2PA8:15–15:0011.02.20223 400 Kč / 2 900 KčPřihláška

Termín přihlášení: 14. 01. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Zkouška ÖSD C1C1PA8:15–15:0011.02.20223 900 Kč / 3 400 KčPřihláška

Termín přihlášení: 14. 01. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Zkoušky ÖSD B2B2PA8:15–15:0017.06.20223 400 Kč / 2 900 KčPřihláška

Termín přihlášení: 19. 05. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Zkoušky ÖSD C1C1PA8:15–15:0017.06.20223 900 Kč / 3 400 KčPřihláška

Termín přihlášení: 19. 05. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Zkoušky ÖSD B2B2PA8:15–15:0004.11.20223 400 Kč / 2 900 KčPřihláška

Termín přihlášení: 07. 10. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Zkoušky ÖSD C1C1PA8:15–15:0004.11.20223 900 Kč / 3 400 KčPřihláška

Termín přihlášení: 07. 10. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Harmonogram letního semestru 2022

Letní semestr: 14. 2. 2022 – 10. 6. 2022 (17 týdnů výuky)

Státní svátky: 18. 4. 2022

Jarní prázdniny: 21. 2. – 25. 2. 2022 (vztahuje se pouze na dětské kurzy)

Velikonoční prázdniny (vztahuje se pouze na dětské kurzy): 14. 4. 2022

 

 

Němčina

Úroveň: A1
14.02.2022 - 13.06.2022
PO: 16:30–18:00
3 490 Kč

N00 Němčina pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří s němčinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás, jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: Modální sloveso lcönnen, věta v závorce, pozice slovesa ve větě, časové předložky om, um, podmiňovací způsob, tvoření slov podstatné jméno + podstatné jméno. 
 • Probíraná témata: volnočasové aktivity, pochvala, rozhovor o koníčcích/dovednostech, požádat o něco a poděkovat, sms, chat, pozvání/odmítnutí, mluvení o stravovacích návycích a konverzace o jídle, telefonování.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 14. 02. 2022

Konec kurzu: 13. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen A1.1, od lekce 7

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A1
16.02.2022 - 08.06.2022
ST: 18:15–19:45
3 490 Kč

N0 Němčina pro falešné začátečníky 

Kurz je určen všem, kteří už mají základní znalost němčiny a rádi by své znalosti dále prohlubovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: minulé časy, předložkové vazby se 3. a 4. pádem, modální sloveso müssen, dürfen, sollen, řadové číslovky, rozkazovací způsob.
 • Probíraná témata: vyprávění v minulosti, CV a pohovoření o sobě, fitness, zdraví a nemoci, vytvoření rezervace.   

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 02. 2022

Konec kurzu: 08. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: Berliner Platz 1, od lekce 10

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A1–A2
17.02.2022 - 09.06.2022
ČT: 18:15–19:45
3 490 Kč

N1 Němčina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti němčiny a své znalosti si dále prohlubovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: místní předložky, minulý čas modálních sloves, tázací a ukazovací zájmena, časové spojky, vztažná zájmena a věty, opakování préterita.? 

 • Probíraná témata: kulturní akce, knihy a tisk, úřední dokumenty, internet a online svět, škola a vzdělávání, mobilita a cestování.

Kurz je veden rodilou mluvčí s výbornou znalostí češtiny.

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 02. 2022

Konec kurzu: 09. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Menschen A2.2., od lekce 17 

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: A2–B1
14.02.2022 - 13.06.2022
PO: 18:15–19:45
3 490 Kč

N2 Němčina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří se s němčinou již setkali a rádi by se i nadále zdokonalovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: přídavná jména jako podstatná jména, minulý čas, vtažné věty v dativu a s předložkami, spojky ačkoli/stejně
 • Probíraná témata: přátelství, zaměstnání a práce, bydlení, služby zákazníkům, budoucnost, pozvánky

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 14. 02. 2022

Konec kurzu: 13. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (18:15–19:45)

Výukový materiál: Menschen B1.1, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: B1
16.02.2022 - 08.06.2022
ST: 16:30–18:00
3 490 Kč

N3 Němčina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré základy německého jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: infinitiv s zu, spojky, skloňování a stupňování přídavných jmen,druhá podmínková věta, předminulý čas, druhý pád ve složitějších větách.
 • Probíraná témata: zvířata, volba a hledání povolání, zdraví, sport, stravování, nehody v každodenním životě, emoce, kulturní akce.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 02. 2022

Konec kurzu: 08. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen B1.1, od lekce 11

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: B1+
17.02.2022 - 09.06.2022
ČT: 16:30–18:00
3 490 Kč

N4 Němčina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré základy německého jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: spojky a příslovce proto/tedy/kvůli, příčestí přítomné a dokonalé jako přídavné jméno, spojky nejen/ale/i/obojí, procvičování ne/stačí, infinitiv s předložkou na.
 • Probíraná témata: jazyk, další vzdělávání, žádost o místo, mládí a vzpomínky, životopis, politika a společnost.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 02. 2022

Konec kurzu: 09. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen B1.2, od lekce 13 (první lekce v učebnici)

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Rakouský jazykový diplom – přípravný kurz na zkoušku ÖSD

Úroveň: B2
15.02.2022 - 07.06.2022
UT: 16:30–18:00
3 800 Kč

Přípravný kurz na zkoušku ÖSD Zertifikat B2 (Mittelstufe Deutsch)

Kurz je určen pro všechny, kteří plánují složit zkoušku ÖSD Zertifikat B2 nebo mají zájem dále rozvíjet své jazykové dovednosti na úrovni B2. Kurz vyváženou formou rozvíjí všechny jazykové oblasti (psaní, čtení, poslech, mluvení).

Kurz je veden rodilou mluvčí působící na FF UP, která je současně vyškoleným zkoušejícím.

Vstupní úroveň B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 15. 02. 2022

Konec kurzu: 07. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme. Učebnice po dohodě.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 800 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: C1
16.02.2022 - 08.06.2022
ST: 16:30–18:00
3 800 Kč

Přípravný kurz na zkoušku ÖSD Zertifikat C1 (Oberstufe Deutsch)

Kurz je určen pro všechny, kteří plánují složit zkoušku ÖSD Zertifikat C1 nebo mají zájem dále rozvíjet své jazykové dovednosti na úrovni C1. Kurz vyváženou formou rozvíjí všechny jazykové oblasti (psaní, čtení, poslech, mluvení).

Kurz je veden rodilou mluvčí působící na FF UP, která je současně vyškoleným zkoušejícím.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 02. 2022

Konec kurzu: 08. 06. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme. Učebnice po dohodě.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 800 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Úroveň: B2
11.02.2022
PA: 8:15–15:00
3 400 Kč / 2 900 Kč

Termín přihlášení: 14. 01. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Úroveň: C1
11.02.2022
PA: 8:15–15:00
3 900 Kč / 3 400 Kč

Termín přihlášení: 14. 01. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Úroveň: B2
17.06.2022
PA: 8:15–15:00
3 400 Kč / 2 900 Kč

Termín přihlášení: 19. 05. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Úroveň: C1
17.06.2022
PA: 8:15–15:00
3 900 Kč / 3 400 Kč

Termín přihlášení: 19. 05. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Úroveň: B2
04.11.2022
PA: 8:15–15:00
3 400 Kč / 2 900 Kč

Termín přihlášení: 07. 10. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Úroveň: C1
04.11.2022
PA: 8:15–15:00
3 900 Kč / 3 400 Kč

Termín přihlášení: 07. 10. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Legenda: Rozřazovací testodkaz na rozřazovací test

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD