Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Kurzy > Kurzy pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost

Nabízíme:

 • kvalitní české lektory i rodilé mluvčí,
 • kombinaci klasické výuky s e-learningem,
 • průběžné a závěrečné testování,
 • osvědčení o absolvování kurzu,
 • výuku v moderních prostorách naší jazykové školy,
 • maximálně 8 lidí v jednom kurzu,
 • možnost zakoupení učebnice s 15% slevou,
 • 50% slevu na roční členství v multimediální knihovně Britského centra.

Všechny kurzy trvají standardně 17 týdnů (17 x 90 min výuka) a jsou vyučovány kvalifikovanými a zkušenými lektory, řada z ních působí na FF UP.
Pokud si nevíte rady s výběrem kurzu, kontaktujte nás. Domluvíme si schůzku, na které Vám poradíme a pomůžeme Vám vybrat, který kurz je pro Vás nejvhodnější. Orientačně Vám jazykovou úroveň prozradí rozřazovací test AJ a rozřazovací test NJ.
V případě, že kurzy nejsou plně obsazeny, je možné se do nich přihlásit kdykoli během školního roku. Zaplatíte pouze poměrnou část kurzovného.
Zaměstnancům Univerzity Palackého poskytujeme na všechny skupinové jazykové kurzy slevu ve výši 10 % (uveďte, prosím, v přihlášce).  
Nevybrali jste si kurz z naší nabídky? Neváhejte nás kontaktovat, rádi pro Vás připravíme kurz ušitý na míru. 
Pro informace k obsahu jednotlivých kurzů je, prosím, rozklikněte. 

Při výuce používáme osvědčené učebnice a své vlastní materiály. Učebnice si můžete zakoupit v Oxford Bookshop s 15% slevou.

Angličtina

Harmonogram zimního semestru 2021

Zimní semestr: 20. 9. 2021 – 28. 1. 2021 (17 týdnů výuky, výukové týdny 21. 9. – 17. 12. 2021, 4. 1. – 28. 1. 2022)

Státní svátky: úterý 28. 9. 2021, čtvrtek 28. 10. 2021, středa 17. 11. 2021

Podzimní prázdniny (vztahuje se pouze na dětské kurzy): 27.– 29. 10. 2021 

Pro naše stálé studenty jsme většinu kurzů vypsali jako navazující a ponechali jsme je ve stejném termínu jako v minulém semestru. Drobné změny nastaly pouze u kódů některých kurzů. 

Harmonogram letního semestru 2022

Letní semestr: 14. 2. 2022 – 10. 6. 2022 (17 týdnů výuky)

Státní svátky: 18. 4. 2022

Jarní prázdniny: 21. 2. – 25. 2. 2022 (vztahuje se pouze na dětské kurzy)

Velikonoční prázdniny (vztahuje se pouze na dětské kurzy): 14. 4. 2022

 

 

KurzÚroveňDenČasTermínCena
A00 ZačátečníciA1ČT16:30–18:0023.09.2021 - 03.02.20223 490 KčPřihláška

A00 Angličtina pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří chtějí začít s výukou anglického jazyka od úplného začátku. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: časování slovesa být, osobní zájmena, číslovky, přivlastňovací zájmena, určitý a neurčitý člen, ukazovací zájmena, rozkazovací způsob, jednoduchý čas přítomný, tvoření otázek.
 • Probíraná témata: osobní data a představení se, koníčky, cestování, online svět.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 23. 09. 2021

Konec kurzu: 03. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00).

Výukový materiál: English File Elementary (MultiPack A), lekce 1.

Počet studentů: 4–8.

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A0 Falešní začátečníciRozřazovací testA1PO16:30–18:0020.09.2021 - 24.01.20223 490 KčPřihláška

A0B Angličtina pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • Probíraná gramatika: minulý čas jedoduchý pravidelných a nepravidelných sloves, vazby there is/there are, some, any, počítatelná  a nepočítatelná podstatná jména a užití členů, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, budoucí čas going to.
 • Probíraná témata: počasí a roční období, telefonování, hudba, tvoření podstatných jmen, popis domu, předložky místa a pohybu.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2021

Konec kurzu: 24. 01. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Elementary 3rd Edition Multipack A, od lekce 9

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč  za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A1 Falešní začátečníci/mírně pokročilíRozřazovací testA1+ČT16:30–18:0023.09.2021 - 03.02.20223 490 KčPřihláška

A1 Angličtina pro falešné začátečníky/mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • probíraná gramatika: shrnutí přítomných časů, tvorba otázek, minulý čas prostý a průběhový (pravidelná a nepravidelná slovesa), budoucí čas, vztažné věty
 • probíraná témata: popis vzhled osob a charakteru, oblečení, předložkové vazby, cestování, na letišti

Kurz je veden zkušeným lektorem.


Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 23. 09. 2021

Konec kurzu: 03. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Pre-Intermediate, Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A2.0 Mírně pokročilíRozřazovací testA2–B1ČT16:30–18:0023.09.2021 - 03.02.20223 490 KčPřihláška

A2.0 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří se s angličtinou již setkali, ale potřebovali by si zopakovat a upevnit základy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • probíraná gramatika: stupňování přídavných jmen a příslovcí, budoucí čas s will, shrnutí systému slovesný časů: přítomný, minulý a budoucí
 • probíraná témata: přídavná jména končící na -ed/-ing, popis města, zdraví a tělo, předložkové vazby přídavných jmen, vyjádření opaku, slovesné vazby s back

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 23. 09. 2021

Konec kurzu: 03. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Pre-Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 5B

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu:  3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A2 Mírně pokročilí Rozřazovací testA2ST16:30–18:0022.09.2021 - 02.02.20223 490 KčPřihláška

A2 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • probíraná gramatika: budoucí čas s will, shrnutí systému slovesný časů: přítomný, minulý a budoucí
 • probíraná témata: předložkové vazby přídavných jmen, vyjádření opaku, slovesné vazby s back

Kurz je veden zkušeným lektorem.


Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu: 02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Pre-Intermediate, Multipack A, od lekce 6

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč  za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.
 

A3 Mírně pokročilíRozřazovací testA2PO18:15–19:4520.09.2021 - 24.01.20223 490 KčPřihláška

A3 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • probíraná gramatika: slovesné vazby s to/ing, slovesa must/have, should, podmínkové věty, přivlastňování
 • probíraná témata: vyjdařování času, popis v minulosti, zvířata, lehce zaměnitelná slovesa, předložkové vazby

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2021

Konec kurzu: 24. 01. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Pre-Intermediate, Multipack B, od lekce 7 (první lekce v učebnici)

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A4 Mírně pokročilíRozřazovací testA2–B1ČT16:30–18:0023.09.2021 - 03.02.20223 490 KčPřihláška

A4 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen mírně pokročilým uživatelům anglického jazyka, kteří chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • Probíraná gramatika: předpřítomný čas minulý vs. minulý čas jednoduchý, stupňování přídavných jmen, užití členů, modální slovesa, shrnutí systému minulých časů.
 • Probíraná témata: peníze, cestování, silná přídavná jména, telefonování, předložkové vazby sloves a přídavných jmen.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 23. 09. 2021

Konec kurzu: 03. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 2

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A5 Středně pokročilí Rozřazovací testB1ST16:30–18:0022.09.2021 - 02.02.20223 490 KčPřihláška

A5 Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: trpný rod všech časů, modální sloves might, can't, must, první a druhá podmínková věta a časové věty, parafrázování, slovesné vazby s -ing a plným infinitivem.
 • Probíraná témata: kino, tělo, vzdělání, bydlení a popis domu, nakupování, práce.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu: 02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack B, od lekce 6

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A6 Středně pokročilí B1–B2PO16:30 – 18:0020.09.2021 - 24.01.20223 490 KčPřihláška

A6 Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:  tvoření otázek, pomocná slovesa, shrnutí systému časů, příslovce, pořadí přídavných jmen ve větě. 
 • Probíraná témata: porozumění textu, složená přídavná jména, nemoci a zranění, oblečení a svět módy.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2021

Konec kurzu: 24. 01. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30 – 18:00)

Výukový materiál: English File Upper-Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A7 Středně pokročilí Rozřazovací testB1–B2ČT18:15–19:4523.09.2021 - 03.02.20223 490 KčPřihláška

A7 Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: gerundium a infinitiv, vazby used to, be used to, get used to, minulý čas modálních sloves, smyslová slovesa, trpný rod (shrnutí všech časů), slovesa na parafrázování
 • Probíraná témata: hudba, spánek, emoce, části těla, kriminalita, média.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 23. 09. 2021

Konec kurzu: 03. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Upper-Intermediate 3rd Edition Multipack B, od lekce 6 (první lekce v učebnici).

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A8 Pokročilí Rozřazovací testB2UT16:30–18:0021.09.2021 - 01.02.20223 490 KčPřihláška

A8 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen těm, kteří se již anglicky plynně domluví, ale chtějí si dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:  have jako pomocné a plnovýznamové sloveso, spojování vět, zájmena, minulé časy, sloveso get
 • Probíraná témata: osobnost, práce a pracovní prostředí, jazyky a jejich učení, konflikty a války

Vstupní úroveň: B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu: 01 .02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File 3rd Edition Advanced Multipack A, od lekce 1.

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A10 Pokročilí s rodilým mluvčím Rozřazovací testB2+/C1UT18:15–19:4521.09.2021 - 01.02.20223 800 KčPřihláška

A10 Angličtina pro pokročilé s rodilým mluvčím

Kurz je určen těm, kteří se již anglicky plynně domluví, ale chtějí si dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: verb+object+infinitive or gerund, conditional senteces, permission, obligatinon and necessity, verbs of the senses, verbs + -to/-ing, modal verbs, expressing future plans and arrangements.
 • Probíraná témata: compound adjectives, phones and technology, word formation prefixes, art, colour idioms, health and medicines.

Kurz je veden rodilým mluvčím.

Vstupní úroveň: B2+/C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konce kurzu: 01. 02 .2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File 3rd Edition Advanced Multipack B, od lekce 6 (první lekce v učebnici).

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu:  3 800 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A11 Angličtina pro pokročiléRozřazovací testB2+/C1ST17:00–18:3022.09.2021 - 02.02.20223 490 KčPřihláška

A11 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen těm, kteří se již anglicky plynně domluví, ale chtějí si dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: conditional senteces, permission, obligatinon and necessity, verbs of the senses, verbs + -to/-ing, modal verbs, expressing future plans and arrangements.
 • Probíraná témata: phones and technology, word formation prefixes, art, colour idioms, health and medicines.

Vstupní úroveň: B2+/C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konce kurzu: 02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:00–18:30)

Výukový materiál: English File 3rd Edition Advanced Multipack A, od lekce 7B

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A12 Pokročilí Rozřazovací testB2–C1ST17:30–19:0022.09.2021 - 02.02.20223 490 KčPřihláška

A12 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen pokročilým studentům, kteří si chtějí dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: tenses for unreal situations, adverbials, inversion, collocations, sress/unsress, comparative structures.
 • Probíraná témata: adjectives: the arts, irregular spellings, ideas, ranting/raving, express yourself, ambition, negotiating.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu: 02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:30–19:00)

Výukový materiál: Speak Out Advanced, od lekce 8

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kčč  za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A13 PokročilíRozřazovací testC1–C2ST17:00–18:3022.09.2021 - 02.02.20223 490 KčPřihláška

A13 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen pokročilým studentům, kteří si chtějí dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: perfect forms, would, cleft sentences,
 • Probíraná témata: different aspects of cities and city life, urban problems, relationships, identity and culture, reinforcing and exemplifying a point, giving your impression, challenging overgeneralisations.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu: 02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:00–18:30)

Výukový materiál: Outcomes Advanced 2nd edition, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A14 Konverzace s rodilým mluvčím Rozřazovací testB2–C1UT18:15–19:4521.09.2021 - 01.02.20223 800 KčPřihláška

A14 Konverzace s rodilým mluvčím

Kurz anglické konverzace je připraven pro ty, kteří mají solidní jazykové základy a chtějí se soustředit převážně na schopnost v daném jazyce komunikovat. Tento kurz pomůže posluchačům odstraňovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení jejich mobility v osobním i pracovním životě. Směřuje k praktickému používání jazyka jako komunikačního prostředku. Do tohoto kurzu nepotřebujete žádnou učebnici, připravíme pro Vás studijní materiály na základě tematických okruhů. 

Kurz je veden kvalifikovaným rodilým mluvčím působícím na Filozofické fakultě UP.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu: 01. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme.

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 800 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A15 – Angličtina pro pokročilé dopoledníRozřazovací testC1ČT 8:30–10:0025.11.2021 - 31.03.20223 490 KčPřihláška

A15 – Angličtina pro pokročilé dopolední

Kurz je určen těm, kteří se již anglicky plynně domluví, ale chtějí si dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:  have jako pomocné a plnovýznamové sloveso, spojování vět, zájmena, minulé časy, sloveso get
 • Probíraná témata: osobnost, práce a pracovní prostředí, jazyky a jejich učení, konflikty a války

Vstupní úroveň: B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Začátek kurzu: 25 .11. 2021

Konec kurzu: 31. 03. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 8:30–10:00)

Výukový materiál: English File 3rd Edition Advanced Multipack A, od lekce 1.

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky aj

KurzÚroveňDenČasTermínCena
Přípravný kurz na Oxford Test of English B1Rozřazovací testB1PO16:00-17:3020.09.2021 - 24.01.20223 600 KčPřihláška

Přípravný kurz na Oxford Test of English B1 – výstupní úroveň B1

Ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání FF UP v Olomouci připravujeme naše studenty na mezinárodně uznávaný certifikát anglického jazyka Oxford Test of English. 

Oxford Test of English

 • 100% online test
 • ověřuje všechny dovednosti v modulech: mluvení, poslech, čtení a psaní
 • je flexibilní: umožňuje zvolit jen některou z dovedností nebo jejich libovolnou kombinaci
 • výsledky jsou k dispozici do 14 dnů

Zkušení lektoři vás během semestru připraví na jednotlivé části zkoušky a pomohou vám dosáhnout požadované úrovně B1. Výukové materiály jsou zahrnuty v ceně. Více informací ke zkoušce naleznete zde: https://cjv.upol.cz/kurzy-a-certifikaty/oxford-test-of-english/.

Začátek kurzu: 20. 09. 2021

Konec kurzu: 24. 01. 2022

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 pondělí (16:00–17:30)

Počet studentů: 4–8

Výukový materiál: materiály lektora

Cena kurzu: 3 600 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Přípravný kurz na Oxford Test of English B2Rozřazovací testB2UT18:15–19:4521.09.2021 - 01.02.20223 600 KčPřihláška

Přípravný kurz na Oxford Test of English B2 – výstupní úroveň B2

Ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání FF UP v Olomouci připravujeme naše studenty na mezinárodně uznávaný certifikát anglického jazyka Oxford Test of English. 

Oxford Test of English

 • 100% online test
 • ověřuje všechny dovednosti v modulech: mluvení, poslech, čtení a psaní
 • je flexibilní: umožňuje zvolit jen některou z dovedností nebo jejich libovolnou kombinaci
 • výsledky jsou k dispozici do 14 dnů

Zkušení lektoři vás během semestru připraví na jednotlivé části zkoušky a pomohou vám dosáhnout požadované úrovně B2. Výukové materiály jsou zahrnuty v ceně. Více informací ke zkoušce naleznete zde: https://cjv.upol.cz/kurzy-a-certifikaty/oxford-test-of-english/.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu: 1. 02. 2022

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Počet studentů: 4–8

Výukový materiál: materiály lektora

Cena kurzu: 3 600 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

FCE Přípravný kurz s rodilým mluvčímRozřazovací testB2PO18:15–19:4520.09.2021 - 24.01.20223 800 KčPřihláška

FCE Přípravný kurz s rodilým mluvčím – výstupní úroveň B2

Naše studenty připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge z všeobecné angličtiny. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Výuka na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium.

 • Probíraná gramatika: shrnutí systému gramatických časů, slovesné vzorce -ing/-to, budoucí časy, minulé časy.
 • Probíraná témata: popis osobnosti, popis krajiny, silná přídavná jména, neformální e-mail, esej, psaní článku.

Vstupní úroveň: B1+/B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2021

Konec kurzu:  24. 01. 2022

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 18:15–19:45)

Počet studentů: 4–8

Výukový materiál: Cambridge English: First Result, od lekce 1

Cena kurzu: 3 800 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

CAE Přípravný kurz s rodilým mluvčímRozřazovací testC1ČT16:30–18:0023.09.2021 - 03.02.20223 800 KčPřihláška

CAE Přípravný kurz s rodilým mluvčím – výstupní úroveň C1

Naše studenty připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge z všeobecné angličtiny. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Výuka na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium.

 • Probíraná gramatika: shrnutí systému gramatických časů, vazby sloves s -to, -ing, budoucí časy, minulé časy.
 • Probíraná témata: popis osobnosti, frázová slovesa s up and down, zvířata, formální dopis a e-mail, návrh, esej. 

Vstupní úroveň: B2+/C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 15. 2. 2022

Konec kurzu: 14. 6. 2021

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Počet studentů: 4–8

Výukový materiál: Cambridge Enlish: Advanced Result, od lekce 1

Cena kurzu: 3 800 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Dětské kurzy AJ, kurzy AJ pro dospívající

Naši kvalifikovaní a zkušení lektoři vědí, jak inspirovat a motivovat i ty nejmenší studenty angličtiny. Malé skupinky i hravé a zábavné prostředí zaručí, že Vaše děti u nás angličtina bude bavit. Hlavní důraz klademe na schopnost komunikace. Lekce jsou založené na častém střídání činností, zapojení co nejvíce smyslů, upevňování, opakování a napodobování, jsou plné her, soutěží, písniček a říkanek.

KurzÚroveňDenČasTermínCena
AJ 4–6 letA1ST14:15–15:0022.09.2021 - 02.02.20221 900 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 4 do 6 let

Výuka probíhá ve skupinách 4–8 dětí bez účasti rodičů. Kurz probíhá hravou formou a rozvíjí schopnosti dítěte předškolního věku. Všechny aktivity jsou vedeny v angličtině. Ve výuce používáme speciální výukové materiály, obrázkové hry, básničky, písničky, pohybové hry a další. Kurz je veden českým lektorem. Vaše děti si osvojí základní slovní zásobu v angličtině a jednoduché anglické věty.

Vstupní úroveň: začátečník

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu: 02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 45 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 14:15–15:00)

Počet dětí: 4–8 dětí

Cena kurzu: 1 900 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 7–9 letA1UT15:20–16:2021.09.2021 - 01.02.20222 200 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 7 do 9 let

Výuka probíhá ve skupinkách 4–8 dětí. Naším cílem je podávat výuku zábavnou a hravou formou. Při výuce používáme speciální výukové materiály, obrázkové a pohybové hry, básničky, písničky a pohádky. Aktivity ve výuce střídáme tak, aby děti bavily, a ony tak dokázaly udržet pozornost. Pracujeme se základními znalostmi, které děti získaly ve škole, přičemž největší důraz klademe na komunikaci. Výuka probíhá výhradně v angličtině, a děti tak jsou nuceny jazyk aktivně používat.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu: 01. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 15:20–16:20)

Počet dětí: 4–8 dětí

Cena kurzu: 2 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 10–12 letA1–A2UT14:15–15:1521.09.2021 - 01.02.20222 200 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 10 do 12 let

Tento kurz je připraven pro ty děti, které si chtějí rozšířit a upevnit znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby. Výuka probíhá v počtu 4–8 dětí. Naším cílem je podávat výuku zábavnou formou. Všechny děti v tomto věku již mají hodiny angličtiny v rámci školní výuky, jejich znalosti jim tak pomůžeme upevnit a rozšířit. Pracujeme se speciálními výukovými materiály. Aktivity ve výuce střídáme tak, aby děti bavily a ony neztrácely pozornost. Největší důraz klademe na rozvoj komunikace.

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu: 01. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 14:15–15:15)

Počet žáků: 4–8

Cena kurzu: 2 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

 

AJ 13–15 let s rodilým mluvčímRozřazovací testA2–B1ČT17:00–18:0023.09.2021 - 03.02.20222 600 KčPřihláška

Angličtina s rodilým mluvčím pro děti od 13 do 15 let

Tento kurz je určen pro žáky druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií. Výuka probíhá ve skupinkách 4–8 žáků a je vedena kvalifikovaným rodilým mluvčím s příslušnou aprobací a mnohaletou zkušeností s výukou dětí. Kurz je zaměřen na opakování, procvičení a upevnění znalostí angličtiny a rozšíření slovní zásoby. Důraz je kladen na schopnost komunikovat a používat cizí jazyk přirozeně.

Vstupní úroveň: A2 - B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 23. 09. 2021

Konec kurzu: 03. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 x 60 minut, 

Počet výukových týdnů: 17, čtvrtek 17:00–18:00

Počet žáků: 4–8

Cena kurzu: 2 600 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 13–16 let zaměřený na přípravu na FCERozřazovací testB1–B2ST14:30–16:0022.09.2021 - 09.02.20223 400 KčPřihláška

Kurz AJ – výstupní úroveň B2

I naše mladší studenty připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge z všeobecné angličtiny. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Výuka na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium.

 • Probíraná gramatika: shrnutí systému gramatických časů, slovesné vzorce -ing/-to, budoucí časy, minulé časy.
 • Probíraná témata: popis osobnosti, popis krajiny, silná přídavná jména, neformální e-mail, esej, psaní článku.

Vstupní úroveň: B1+/B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu: 09. 02. 2022

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 14:30–16:00)

Počet studentů: 4–8

Výukový materiál: Complete First for Schools, od lekce 4

Cena kurzu: 3 400 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Němčina

KurzÚroveňDenČasTermínCena
N00 ZačátečníciRozřazovací testA1PO16:30–18:0020.09.2021 - 24.01.20223 490 KčPřihláška

N00 Němčina pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří s němčinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás, jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: abeceda, výslovnost, přízvuk, číslovky, tvoření otázek, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, časování sloves, tvoření záporu, užití členu. 
 • Probíraná témata: osobní data a představení se, základní otázky, zaměstnání a profese, nakupování, vyjádření času.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2021

Konec kurzu: 24. 01. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30 – 18:00)

Výukový materiál: Menschen A1.1, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N0 Falešní začátečníci a mírně pokročilíRozřazovací testA1ST18:15–19:4522.09.2021 - 02.02.20223 490 KčPřihláška

N0 Němčina pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří už mají základní znalost němčiny a rádi by své znalosti dále prohlubovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: minulé časy, předložkové vazby se 3. a 4. pádem, modální sloveso müssen, dürfen, sollen, řadové číslovky, rozkazovací způsob.
 • Probíraná témata: vyprávění v minulosti, CV a pohovoření o sobě, fitness, zdraví a nemoci, vytvoření rezervace.   

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu: 02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: Berliner Platz 1, od lekce 9

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N1 Mírně pokročilíRozřazovací testA1–A2ČT18:15–19:4523.09.2021 - 03.02.20223 490 KčPřihláška

N1 Němčina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti němčiny a své znalosti si dále prohlubovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: časové předložky, druhá podmínková věta, skloňování přídavných jmen bez členu, spojky že, když, protože, tudíž, zvratná slovesa.
 • Probíraná témata: popis událostí, sportování, choroby a nehody, pracovní život, v restauraci, jídlo.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 02. 2021

Konec kurzu: 10. 06. 2021

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Menschen A2.2., od lekce 13 (první lekce v učebnici)

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N2 Mírně pokročilí Rozřazovací testA2–B1PO18:15–19:4520.09.2021 - 24.01.20223 490 KčPřihláška

N2 Němčina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří se s němčinou již setkali a rádi by se i nadále zdokonalovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: přídavná jména jako podstatná jména, minulý čas, vtažné věty v dativu a s předložkami, spojky ačkoli/stejně
 • Probíraná témata: přátelství, zaměstnání a práce, bydlení, služby zákazníkům, budoucnost, pozvánky

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 02. 2021

Konec kurzu: 09. 06. 2021

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (18:15–19:45)

Výukový materiál: Menschen B1.1, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N3 Středně pokročilí (N2 v minulém semestru)Rozřazovací testB1ST16:30–18:0022.09.2021 - 02.02.20223 490 KčPřihláška

N3 Němčina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré základy německého jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: infinitiv s zu, spojky, skloňování a stupňování přídavných jmen,druhá podmínková věta, předminulý čas, druhý pád ve složitějších větách.
 • Probíraná témata: zvířata, volba a hledání povolání, zdraví, sport, stravování, nehody v každodenním životě, emoce, kulturní akce.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu: 02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen B1.1, od lekce 11

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N4 Středně pokročilíRozřazovací testB1+ČT16:30–18:0023.09.2021 - 03.02.2022 3 490 KčPřihláška

N4 Němčina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré základy německého jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: spojky a příslovce proto/tedy/kvůli, příčestí přítomné a dokonalé jako přídavné jméno, spojky nejen/ale/i/obojí, procvičování ne/stačí, infinitiv s předložkou na.
 • Probíraná témata: jazyk, další vzdělávání, žádost o místo, mládí a vzpomínky, životopis, politika a společnost.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 23. 09. 2021

Konec kurzu: 03. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen B1.2, od lekce 13 (první lekce v učebnici)

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Rakouský jazykový diplom – přípravný kurz na zkoušku ÖSD

KurzÚroveňDenČasTermínCena
Kurz Mittelstufe DeutschRozřazovací testB2UT16:30–18:0021.09.2021 - 01.02.20223 800 KčPřihláška

Přípravný kurz na zkoušku ÖSD Zertifikat B2 (Mittelstufe Deutsch)

Kurz je určen pro všechny, kteří plánují složit zkoušku ÖSD Zertifikat B2 nebo mají zájem dále rozvíjet své jazykové dovednosti na úrovni B2. Kurz vyváženou formou rozvíjí všechny jazykové oblasti (psaní, čtení, poslech, mluvení).

Kurz je veden vyškoleným zkoušejícím.

Vstupní úroveň B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu: 01. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme. Učebnice po dohodě.

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 800 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Kurz Oberstufe DeutschRozřazovací testC1ST16:30–18:0022.09.2021 - 02.02.20223 800 KčPřihláška

Přípravný kurz na zkoušku ÖSD Zertifikat C1 (Oberstufe Deutsch)

Kurz je určen pro všechny, kteří plánují složit zkoušku ÖSD Zertifikat C1 nebo mají zájem dále rozvíjet své jazykové dovednosti na úrovni C1. Kurz vyváženou formou rozvíjí všechny jazykové oblasti (psaní, čtení, poslech, mluvení).

Kurz je veden vyškoleným zkoušejícím.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu: 02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme. Učebnice po dohodě.

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 800 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Zkouška ÖSD B2B2PA8:15–15:0011.02.20223 400 Kč / 2 900 KčPřihláška

Termín přihlášení: 14. 01. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Zkouška ÖSD C1C1PA8:15–15:0011.02.20223 900 Kč / 3 400 KčPřihláška

Termín přihlášení: 14. 01. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Zkoušky ÖSD B2B2PA8:15–15:0017.06.20223 400 Kč / 2 900 KčPřihláška

Termín přihlášení: 19. 05. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Zkoušky ÖSD C1C1PA8:15–15:0017.06.20223 900 Kč / 3 400 KčPřihláška

Termín přihlášení: 19. 05. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Zkoušky ÖSD B2B2PA8:15–15:0004.11.20223 400 Kč / 2 900 KčPřihláška

Termín přihlášení: 07. 10. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Zkoušky ÖSD C1C1PA8:15–15:0004.11.20223 900 Kč / 3 400 KčPřihláška

Termín přihlášení: 07. 10. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Francouzština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
F00 ZačátečníciA1ČT18:15–19:4523.09.2021 - 03.02.20223 490 KčPřihláška

F00 Francouzština pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří s francouzštinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás, jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: abeceda, výslovnost, přízvuk, číslovky, tvoření otázek, osobní a přivlastňovací zájmena, časování sloves. 
 • Probíraná témata: osobní data a představení se, cestování a geografie Francie, elektronická komunikace, vyjádření názoru, média a televize.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 23. 09. 2021

Konec kurzu:  03. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: učebnice Connexions 1od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

F0 Falešní začátečníci a mírně pokročilí A1+ČT16:30–18:0023.09.2021 - 03.02.20223 490 KčPřihláška

F0 Francouzština pro falešné začátečníky a mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají už základní znalosti francouzštiny. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: ukazovací a doplňovací zájmena, přízvuk, dotazování, užití členů, řadové číslovky, časování sloves, přivlastňovací zájmena
 • Probíraná témata: vyjádření souhlasu a nesouhlasu, nakupování, v restauraci, zájmena přímého a nepřímého předmětu, vyjádření množství, orientace ve městě a navigování.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 23. 09. 2021

Konec kurzu: 03. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: Connexions 1, od lekce 6

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

F1 Mírně pokročilíA2ST18:15–19:4522.09.2021 - 02.02.20223 490 KčPřihláška

F1 Francouzština pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro mírně a středně pokročilé uživatele francouzského jazyka, kteří se chtějí dále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Učebnice Connexions 2 seznamuje s francouzskými a frankofonními reáliemi, všechny úlohy jsou dobře propracované, jsou mezi nimi zařazeny i četné způsoby sebehodnocení, obsahuje aktuální témata (denní rutina, hudba, vyjádření názoru, svět umění).

 • Probíraná gramatika: přítomný a minulý čas, přivlastňovací zájmena, přídavná jména – rod a stupňování, příslovce místa, subjunktiv, účelové vedlejší věty.
 • Probíraná témata: cestování a vyprávění minulých událostí, hudba, vyjádření názoru, umění a kultura.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu: 02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový material: učebnice Connexions 2, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

F2 Mírně/středně pokročilí A2-B1PO16:30–18:0020.09.2021 - 24.01.20223 490 KčPřihláška

F2 Francouzština pro mírně a středně pokročilé

Kurz je určen pro mírně a středně pokročilé uživatele francouzského jazyka, kteří se chtějí dále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Učebnice Connexions 2 seznamuje s francouzskými a frankofonními reáliemi, všechny úlohy jsou dobře propracované, jsou mezi nimi zařazeny i četné způsoby sebehodnocení, obsahuje aktuální témata (denní rutina, hudba, vyjádření názoru, svět umění).

 • Probíraná gramatika: přítomný čas, minulý čas, subjunktiv, nepravidelné časování, trpný rod, účelové vedlejší věty a spojky.
 • Probíraná témata: život ve městě, telefonování, vyjádření povinnosti, dojmy a emoce, média a porozumění textu.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A2–B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2021

Konec kurzu: 24. 01. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový material: učebnice Connexions 2, od lekce 7

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Italština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
I00 ZačátečníciA1PO16:30–18:0020.09.2021 - 24.01.20223 490 KčPřihláška

I00 Kurz italštiny prozačátečníky

Kurz je určen všem, kteří s italštinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: osobní zájmena, členy, tázací zájmena, časování sloves essere, avere, chiamarsi, fare e stare, časování pravidelnách slovese -are, -ere, tvoření otázek, záporu, předložkové vazby, množné číslo
 • Probíraná témata: umět se představit a zeptat se na základní osobní otázky, abeceda, číslovky, v restauraci a baru, telefonování

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2021

Konec kurzu:  24. 01. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový materiál: učebnice Nuovo Espresso 1, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

I0 Falešní začátečníci a mírně pokročilíA1-A2UT18:15–19:4521.09.2021 - 01.02.20223 490 KčPřihláška

I0 Kurz italštiny pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří mají už základní znalosti italského jazyka a rádi by se dále zdokonalovali. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: časové a místní předložky, časování sloves, shoda podstatných jmen s přídavnými, tvoření otázek, minulý čas, absolutní superlativ, číslovky.
 • Probíraná témata: cestování, rezervace ubytování, stížnosti a omluvy, v kavárně, popis místa a trasy

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu:  01. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: učebnice Nuovo Espresso 1, od lekce 7

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

I1 Falešní začátečníci a mírně pokročilíA1–A2ST16:30–18:0022.09.2021 - 02.02.20223 490 KčPřihláška

I1 Kurz italštiny pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří mají už základní znalosti italského jazyka a rádi by se dále zdokonalovali. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: zvratná slovesa, příslovečná určení času, přivlastňovací přídavná jména a užití členů, absolutní superlativ, minulý čas zvratných sloves.
 • Probíraná témata: zaměstnání, vyjádření přání, dovolená v Itálii, rodina, popis fotografie, svatba.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu:  02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: učebnice Nuovo Espresso 1, od lekce 9

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

I2 Mírně pokročilíB1UT16:30–18:0021.09.2021 - 01.02.20223 490 KčPřihláška

Kurz italštiny pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají s italským jazykem zkušenost. Kurz se věnuje reálným komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu a výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: sloveso líbit se, zájmena nepřímého předmětu, příslovce, ukazovací zájmena, rozkazovací způsob, komparativ, užití imperfekta, podmiňovací způsob.
 • Probíraná témata: barvy, oblečení a móda, vyjádření názoru a konfrontace, vyprávění a popis událostí v minulosti, popis osobnosti a charakteru.

Kurz je vede zkušenou lektorkou.

Vstupní úroveň A2–B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu: 01. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:00–17:30)

Výukový materiál: učebnice Nuovo Espresso 2, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Španělština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
S00 Španělština pro začátečníky A1UT16:30–18:0021.09.2021 - 01.02.20223 490 KčPřihláška

S00 Španělština pro začátečníky 

Kurz je určen všem, kteří se španělštinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností. 

 • probíraná gramatika: abeceda, výslovnost, určitý a neurčitý člen, rod a číslo podstatných jmen, tázací a ukazovací zájmena, časování pravidelných a nepravidelných sloves, číslovky, předložkové vazby. 
 • probíraná témata: pozdravy a představení se, povolání, osobní data, národnosti, prázdninové a volnočasové aktivity, vyjádření názoru, preferencí a přání, španělské reálie.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu: 01 .02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: Nueva Aventura 1, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

S0 Falešní začátečníci a mírně pokročilíA1UT18:15–19:4521.09.2021 - 01.02.20223 490 KčPřihláška

S0 Španělština pro falešné začátečníky a mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří už mají základy španělštiny a chtějí je systematicky rozšiřovat. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností. 

 • probíraná gramatika: sloveso gustar, encantar, interesar, zájmena přímého a nepřímého předmětu, předložkové vazby, zápor ve větě, příslovce, slovesné vazby ir a + inf, tener que + inf., neurčitá zájmena, užití sloves ser/estar/hay, přivlastňovací zájmena.
 • probíraná témata: zájmy a volný čas, druhy filmů, města a dopravní prostředky, orientace ve městě, kultura, bydlení, části domu a nábytek.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu: 01. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: Nueva Aventura 1, od lekce 6

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

S1 Mírně pokročilíA2ČT18:15–19:4523.09.2021 - 03.03.20223 490 KčPřihláška

S1 Španělština pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají již základní znalosti španělštiny a chtějí své znalosti nadále rozšiřovat. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • probíraná gramatika: přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves, zvratná slovesa, slovesa costar, sentirse, užití para/porque, časové předložky desde/desde hace/hace...que, minulý čas prostý, slovesná vazba empezar a, ir/irse, časové předložky desde/durante/hasta
 • probíraná témata: zvyky, nesnáze, popis citů, jak něco doporučit, motivace, jazyky, profese, kinematografie, bibliografie

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 02. 2021

Konec kurzu: 10. 06. 2021

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Aula Internacional Nueva Edición 2, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

S2 Mírně pokročilí s rodilým mluvčímA2+/B1ČT18:15–19:4523.09.2021 - 03.02.20223 490 KčPřihláška

S2 Španělština pro mírně pokročilé s rodilým mluvčím

Kurz je určen pro pokročilejší studenty. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • probíraná gramatika: minulé časy préterito perfecto / indefinido, slovesné perifráze, 1. podmínková věta, budoucí čas.
 • probíraná témata: práce a typy zaměstnání, popis denní rutiny, vyprávění v minulosti, předvídání budoucích událostí, současné světové problémy, vyjádření zákazu.

Kurz je veden rodilým mluvčím se znalostí češtiny.

Vstupní úroveň: A2/B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 23. 09. 2021

Konec kurzu: 03. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Aula Internacional Nueva Edicion 3, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Ruština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
R00 ZačátečníciA1ST16:30–18:0022.09.2021 - 02.02.20223 490 KčPřihláška

R00 Ruština pro začátečníky

Kurz je určen úplným začátečníků, kteří se studiem ruštiny teprve začínají. Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: azbuka, číslovky, čtení a sdělení data, infinitiv, přechylování, oslovování, počítaný předmět, podstatná jména.
 • Probíraná témata: představení se, pozdravy, seznámení, rodina, osobní data, cestování.

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2021

Konec kurzu: 02. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Ruština pro začátečníky a samouky (Štěpánka Pařízková), od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

R0 Falešní začátečníci/mírně pokročilíA1–A2UT16:30–18:0021.09.2021 - 01.02.20223 490 KčPřihláška

R0 Ruština pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří mají alespoň základní znalost ruského jazyka. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: skloňování ruských příjmení, vyjadřování data, časování sloves, 6. a 7. pád podstatných a přídavných jmen, neurčitá příslovce, spojky a vedlejší věty, podmiňovací způsob.
 • Probíraná témata: názvy měsíců a ročních období, přání a tužby, cestování, nakupování.

Kurz je veden rodilou mluvčí s výbornou znalostí českého jazyka.

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu: 01. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: Ruština pro začátečníky a samouky (Štěpánka Pařízková), od lekce 21

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

R1 Mírně pokročilíA2UT18:15–19:4521.09.2021 - 01.02.20223 490 KčPřihláška

Kurz ruštiny pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti ruštiny a dále by se chtěli zdokonalovat. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: skloňování podstatných jmen, skloňování přídavných jmen, příslovce, slovesný čas a vid, slovesné způsoby, časování sloves, zájmena.
 • Probíraná témata: cestování, nakupování, volný čas, zdraví, telefonování.

Kurz je veden zkušenou lektorkou, rodilou mluvčí.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2021

Konec kurzu: 01. 02. 2022

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: Ruština pro samouky a věčné začátečníky, od lekce 10

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 490 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Individuální výuka až 20 jazyků

Legenda: Rozřazovací testodkaz na rozřazovací test

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD