Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Kurzy > Kurzy pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost

Nabízíme:

 • kvalitní české lektory i rodilé mluvčí,
 • kombinaci klasické výuky s e-learningem,
 • průběžné a závěrečné testování,
 • osvědčení o absolvování kurzu,
 • výuku v moderních prostorách naší jazykové školy,
 • možnost zakoupení učebnice s 15% slevou,
 • 50% slevu na roční členství v multimediální knihovně Britského centra.

Všechny kurzy trvají standardně 17 týdnů (17 x 90 min výuka) a jsou vyučovány kvalifikovanými a zkušenými lektory, řada z ních působí na FF UP.
Pokud si nevíte rady s výběrem kurzu, kontaktujte nás. Domluvíme si schůzku, na které Vám poradíme a pomůžeme Vám vybrat, který kurz je pro Vás nejvhodnější. Orientačně Vám jazykovou úroveň prozradí rozřazovací test AJ a rozřazovací test NJ.
V případě, že kurzy nejsou plně obsazeny, je možné se do nich přihlásit kdykoli během školního roku. Zaplatíte pouze poměrnou část kurzovného.
Zaměstnancům Univerzity Palackého poskytujeme na všechny skupinové jazykové kurzy slevu ve výši 10 % (uveďte, prosím, v přihlášce).  
Nevybrali jste si kurz z naší nabídky? Neváhejte nás kontaktovat, rádi pro Vás připravíme kurz ušitý na míru. 
Pro informace k obsahu jednotlivých kurzů je, prosím, rozklikněte. 

Při výuce používáme osvědčené učebnice a své vlastní materiály. Učebnice si můžete zakoupit v Oxford Bookshop s 15% slevou.

Angličtina

Harmonogram zimního semestru 2022/2023

Zimní semestr: 19. 9. 2022 – 20. 1. 2023 (17 týdnů výuky)

Státní svátky: 28. 9. 2022, 17. 9. 2022

Podzimní prázdniny: 26. 10. – 27. 10. 2022 (vztahuje se pouze na dětské kurzy)

 

 

 

KurzÚroveňDenČasTermínCena
A00 ZačátečníciA1ČT16:30–18:0022.09.2022 - 26.01.20233 790 KčPřihláška

A00 Angličtina pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří chtějí začít s výukou anglického jazyka od začátku. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: časování slovesa být, osobní zájmena, číslovky, přivlastňovací zájmena, určitý a neurčitý člen, ukazovací zájmena, rozkazovací způsob, jednoduchý čas přítomný, tvoření otázek.
 • Probíraná témata: osobní data a představení se, koníčky, cestování, online svět.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu: 26. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut).

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00).

Výukový materiál: English File Elementary (MultiPack A), lekce 1.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr.

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A0 Falešní začátečníci / mírně pokročilíRozřazovací testA1PO16:30–18:0019.09.2022 - 16.01.20233 790 KčPřihláška

A0 Angličtina pro falešné začátečníky / mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • Probíraná gramatika:  počítatelná  a nepočítatelná podstatná jména a užití členů, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, budoucí čas going to.
 • Probíraná témata: cestování a dovolená, vysoké číslovky, předložkové vazby, slovesné fráze.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2022

Konec kurzu: 16. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Elementary 3rd Edition Multipack B, od lekce 9

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč  za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A1 Mírně pokročilíRozřazovací testA1+UT16:30–18:0020.09.2022 - 17.01.20233 790 KčPřihláška

A1 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • probíraná gramatika: shrnutí přítomných časů, tvorba otázek, minulý čas prostý a průběhový (pravidelná a nepravidelná slovesa), budoucí čas, vztažné věty
 • probíraná témata: popis vzhled osob a charakteru, oblečení, předložkové vazby, cestování, na letišti

Kurz je veden zkušeným lektorem.


Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Pre-Intermediate, Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A2.0 Mírně pokročilíRozřazovací testA2–B1ST16:30–18:0021.09.2022 - 25.01.20233 790 KčPřihláška

A2.0 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří se s angličtinou již setkali, ale potřebovali by si zopakovat a upevnit základy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • probíraná gramatika: frázová slovesa a pořádek slov ve větě, předložky pohybu, pomocná slovesa a otázky, minulý čas předpřítomný, parafrázování
 • probíraná témata: sportování a pohyb, vyprávění, cestování, jídlo

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konec kurzu: 25. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Pre-Intermediate 3rd Edition Multipack B, od lekce 12

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu:  3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A2 Mírně pokročilí Rozřazovací testA2ST16:30–18:0021.09.2022 - 25.01.20233 790 KčPřihláška

A2 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • Probíraná gramatika: trpný rod, vazba used to, modální sloveso might, frázová slovesa a pořádek slov ve větě, předložky pohybu, pomocná slovesa a otázky.

 • Probíraná témata: tvorba slov, sportování a pohyb, vyprávění, cestování, jídlo

Kurz je veden zkušeným lektorem.


Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konec kurzu: 25. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Pre-Intermediate, Multipack B, od lekce 10

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč  za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.
 

A3 Mírně pokročilí Rozřazovací testA2–B1PO18:15–19:4519.09.2022 - 16.01.20233 790 KčPřihláška

A3 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s?rodilým mluvčím a domluvíte se v?zahraničí. 

 • Probíraná gramatika: přítomný čas prostý a průběhový akční x neakční slovesa, budoucí časy: present continous, going to, will, předpřítomný čas minulý vs. minulý čas jednoduchý.  

 • Probíraná témata: jídlo a vaření, rodina, popis osobnosti, peníze, cestování. 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2–B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2022

Konec kurzu: 16. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A4 Mírně pokročilíRozřazovací testA2–B1ČT16:30–18:0022.09.2022 - 26.01.20233 790 KčPřihláška

A4 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen mírně pokročilým uživatelům anglického jazyka, kteří chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • Probíraná gramatika: trpný rod všech časů, modální sloves might, can't, must, první a druhá podmínková věta a časové věty, parafrázování, slovesné vazby s -ing a plným infinitivem.
 • Probíraná témata: kino, tělo, vzdělání, bydlení a popis domu, nakupování, práce.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu: 26. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 5

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A5 Středně pokročilíRozřazovací testB1UT18:15–19:4520.09.2022 - 17.01.20233 790 KčPřihláška

A5 Angličtina pro středně pokročilé 

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s?rodilým mluvčím a domluvíte se v?zahraničí. 

 • Probíraná gramatika: shrnutí užití přítomných časů a minulých časů, zájmena, přivlastňování, přídavná jména, předložkové vazby, budoucí čas, první a druhá podmínková věta. 

 • Probíraná témata: dovolená, nakupování, služby, životní fáze, koníčky, životní prostředí, studium a práce. 

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Intermediate Plus 3rd Edition Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A6 Středně pokročilí B1–B2PO16:30 – 18:0019.09.2022 - 16.01.20233 790 KčPřihláška

A6 Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:  tvoření otázek, pomocná slovesa, shrnutí systému časů, příslovce, pořadí přídavných jmen ve větě. 
 • Probíraná témata: porozumění textu, složená přídavná jména, nemoci a zranění, oblečení a svět módy.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2022

Konec kurzu: 16. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30 – 18:00)

Výukový materiál: English File Upper-Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 2

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A7 Středně pokročilí Rozřazovací testB1–B2ČT18:15–19:4522.09.2022 - 26.01.20233 790 KčPřihláška

A7 Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:  minulý čas modálních sloves, smyslová slovesa, trpný rod (shrnutí všech časů), slovesa na parafrázování.
 • Probíraná témata: emoce, části těla, kriminalita, média.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu: 26. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Upper-Intermediate 3rd Edition Multipack B, od lekce 9.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A8 Pokročilí Rozřazovací testB2UT16:30–18:0020.09.2022 - 17.01.20233 790 KčPřihláška

A8 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen těm, kteří se již anglicky plynně domluví, ale chtějí si dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: verb+object+infinitive or gerund, conditional senteces, permission, obligatinon and necessity.
 • Probíraná témata: compound adjectives, phones and technology, word formation prefixes, art.

Vstupní úroveň: B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File 3rd Edition Advanced Multipack B, od lekce 6.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A9 PokročilíRozřazovací testB2UT18:15–19:4520.09.2022 - 17.01.20233 790 KčPřihláška

A9 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen těm, kteří se již anglicky plynně domluví, ale chtějí si dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika:  have jako pomocné a plnovýznamové sloveso, spojování vět, zájmena, minulé časy, sloveso get
 • Probíraná témata: osobnost, práce a pracovní prostředí, jazyky a jejich učen, konflikty a války

Vstupní úroveň: B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File 3rd Edition Advanced Multipack A, od lekce 1.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A11 Angličtina pro pokročiléRozřazovací testB2+/C1ST18:15–19:4521.09.2022 - 25.01.20233 790 KčPřihláška

A11 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen těm, kteří se již anglicky plynně domluví, ale chtějí si dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: continuous aspect, hypothetical conditional: past, verb patterns, double contracitions, word stress.
 • Probíraná témata: describing habits, speculating, idioms for people, personality,  introducing opinions, learning and experience metaphors.

Vstupní úroveň: B2+/C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konce kurzu: 25. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: Speak Out Advanced, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A12 Pokročilí Rozřazovací testB2–C1ST17:30–19:0021.09.2022 - 25.01.20233 790 KčPřihláška

A12 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen pokročilým studentům, kteří si chtějí dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: perfect forms, would, cleft sentences,
 • Probíraná témata: different aspects of cities and city life, urban problems, relationships, identity and culture, reinforcing and exemplifying a point, giving your impression, challenging overgeneralisations.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konec kurzu: 25. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:30–19:00)

Výukový materiál: Outcomes Advanced 2nd edition, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč  za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A13 Konverzační kurz pro pokročiléRozřazovací testC1–C2ST17:00–18:3021.09.2022 - 25.01.20233 790 KčPřihláška

A13 Konverzační kurz pro pokročilé

Kurz je určen pokročilým studentům, kteří si chtějí dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: noun phrases, wish and if only, understanding vocabulary: extended metaphors.
 • Probíraná témata: describing books, commenting on what is said, talking about nights out, arguments and discussions, resolving arguments , defending and excusing, conflict and resolution.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konec kurzu: 25. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:00–18:30)

Výukový materiál: Outcomes Advanced 2nd edition, od lekce 5

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A14 Konverzace s rodilým mluvčím Rozřazovací testB2–C1ČT16:30–18:0022.09.2022 - 26.01.20234 100 KčPřihláška

A14 Konverzace s rodilým mluvčím

Kurz anglické konverzace je připraven pro ty, kteří mají solidní jazykové základy a chtějí se soustředit převážně na schopnost v daném jazyce komunikovat. Tento kurz pomůže posluchačům odstraňovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení jejich mobility v osobním i pracovním životě. Směřuje k praktickému používání jazyka jako komunikačního prostředku. Do tohoto kurzu nepotřebujete žádnou učebnici, připravíme pro Vás studijní materiály na základě tematických okruhů. 

Kurz je veden kvalifikovaným rodilým mluvčím působícím na Filozofické fakultě UP.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu: 26. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 4 100 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky aj

KurzÚroveňDenČasTermínCena
FCE Přípravný kurz s rodilým mluvčímRozřazovací testB2PO18:15–19:4519.09.2022 - 16.01.20234 100 KčPřihláška

FCE Přípravný kurz s rodilým mluvčím – výstupní úroveň B2

Naše studenty připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge z všeobecné angličtiny. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Výuka na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium.

 • Probíraná gramatika: shrnutí systému gramatických časů, slovesné vzorce -ing/-to, budoucí časy, minulé časy.
 • Probíraná témata: popis osobnosti, popis krajiny, silná přídavná jména, neformální e-mail, esej, psaní článku.

Vstupní úroveň: B1+/B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2022

Konec kurzu:  16. 01 .2023

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 18:15–19:45)

Počet studentů: minimálně 4

Výukový materiál: Cambridge English: First Result, od lekce 1

Cena kurzu: 4 100 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

FCE.1 Přípravný kurz s rodilým mluvčím, pokročilíRozřazovací testB2PO18:15–19:4519.09.2022 - 16.01.20234 100 KčPřihláška

FCE Přípravný kurz s rodilým mluvčím – výstupní úroveň B2

Naše studenty připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge z všeobecné angličtiny. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Výuka na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium.

 • Probíraná gramatika: modální slovesa, trpný rod, spekulativní vyjádření v přítomnosti a minulosti, vztažné věty, stupňování přídavných jmen, psaní eseje, reportu a recenze, idiomy s come/go, frázová slovesa
 • Probíraná témata: cestování, jídlo a svět gastronomie, mentální aktivity, složená přídavná jména

Vstupní úroveň: B1+/B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2022

Konec kurzu:  16. 01 .2023

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 18:15–19:45)

Počet studentů: minimálně 4

Výukový materiál: Cambridge English: First Result, od lekce 7

Cena kurzu: 4 100 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

CAE Přípravný kurz s rodilým mluvčímRozřazovací testC1ČT16:30–18:0022.09.2022 - 26.01.20234 100 KčPřihláška

CAE Přípravný kurz s rodilým mluvčím – výstupní úroveň C1

Naše studenty připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge z všeobecné angličtiny. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Výuka na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium.

 • Probíraná gramatika: shrnutí systému gramatických časů, vazby sloves s -to, -ing, budoucí časy, minulé časy.
 • Probíraná témata: popis osobnosti, frázová slovesa s up and down, zvířata, formální dopis a e-mail, návrh, esej. 

Vstupní úroveň: B2+/C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu: 26. 01. 2023

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Počet studentů: minimálně 4

Výukový materiál: Cambridge Enlish: Advanced Result, od lekce 1

Cena kurzu: 4 100 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Dětské kurzy AJ, kurzy AJ pro dospívající

Naši kvalifikovaní a zkušení lektoři vědí, jak inspirovat a motivovat i ty nejmenší studenty angličtiny. Malé skupinky i hravé a zábavné prostředí zaručí, že Vaše děti u nás angličtina bude bavit. Hlavní důraz klademe na schopnost komunikace. Lekce jsou založené na častém střídání činností, zapojení co nejvíce smyslů, upevňování, opakování a napodobování, jsou plné her, soutěží, písniček a říkanek.

KurzÚroveňDenČasTermínCena
AJ 4–6 letA1ČT15:00–15:4522.09.2022 - 02.02.20232 200 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 4 do 6 let

Výuka probíhá ve skupinách 4–8 dětí bez účasti rodičů. Kurz probíhá hravou formou a rozvíjí schopnosti dítěte předškolního věku. Všechny aktivity jsou vedeny v angličtině. Ve výuce používáme speciální výukové materiály, obrázkové hry, básničky, písničky, pohybové hry a další. Kurz je veden českým lektorem. Vaše děti si osvojí základní slovní zásobu v angličtině a jednoduché anglické věty.

Vstupní úroveň: začátečník

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu: 02. 02. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 45 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 15:00–15:45)

Počet dětí: minimálně 4 děti

Cena kurzu: 2 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 7–9 letA1UT15:20–16:2020.09.2022 - 17.01.20232 500 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 7 do 9 let

Výuka probíhá ve skupinkách 4–8 dětí. Naším cílem je podávat výuku zábavnou a hravou formou. Při výuce používáme speciální výukové materiály, obrázkové a pohybové hry, básničky, písničky a pohádky. Aktivity ve výuce střídáme tak, aby děti bavily, a ony tak dokázaly udržet pozornost. Pracujeme se základními znalostmi, které děti získaly ve škole, přičemž největší důraz klademe na komunikaci. Výuka probíhá výhradně v angličtině, a děti tak jsou nuceny jazyk aktivně používat.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 15:20–16:20)

Počet dětí: minimálně 4 děti

Cena kurzu: 2 500 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 10–12 letA1–A2UT14:15–15:1520.09.2022 - 17.01.20232 500 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 10 do 12 let

Tento kurz je připraven pro ty děti, které si chtějí rozšířit a upevnit znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby. Výuka probíhá v počtu 4–8 dětí. Naším cílem je podávat výuku zábavnou formou. Všechny děti v tomto věku již mají hodiny angličtiny v rámci školní výuky, jejich znalosti jim tak pomůžeme upevnit a rozšířit. Pracujeme se speciálními výukovými materiály. Aktivity ve výuce střídáme tak, aby děti bavily a ony neztrácely pozornost. Největší důraz klademe na rozvoj komunikace.

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 14:15–15:15)

Počet žáků: minimálně 4 děti

Cena kurzu: 2 500 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

 

AJ 13–15 let s rodilým mluvčímRozřazovací testA2–B1ČT17:00–18:0022.09.2022 - 02.02.20232 900 KčPřihláška

Angličtina s rodilým mluvčím pro děti od 13 do 15 let

Tento kurz je určen pro žáky druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií. Výuka probíhá ve skupinkách 4–8 žáků a je vedena kvalifikovaným rodilým mluvčím s příslušnou aprobací a mnohaletou zkušeností s výukou dětí. Kurz je zaměřen na opakování, procvičení a upevnění znalostí angličtiny a rozšíření slovní zásoby. Důraz je kladen na schopnost komunikovat a používat cizí jazyk přirozeně.

Vstupní úroveň: A2 - B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu: 02. 02. 2023

Počet hodin týdně: 1 x 60 minut, 

Počet výukových týdnů: 17, čtvrtek 17:00–18:00

Počet žáků: minimálně 4

Cena kurzu: 2 900 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 13–16 let zaměřený na přípravu na FCERozřazovací testB1–B2ST14:15–15:4521.09.2022 - 01.02.20233 700 KčPřihláška

Kurz AJ – výstupní úroveň B2

I naše mladší studenty připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge z všeobecné angličtiny. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Výuka na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium.

 • Probíraná gramatika: shrnutí systému gramatických časů, slovesné vzorce -ing/-to, budoucí časy, minulé časy.
 • Probíraná témata: popis osobnosti, popis krajiny, silná přídavná jména, neformální e-mail, esej, psaní článku.

Vstupní úroveň: B1+/B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konec kurzu: 01. 02. 2023

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 14:15–15:45)

Počet studentů: minimálně 4

Výukový materiál: Complete First for Schools, od lekce 8

Cena kurzu: 3 700 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Němčina

KurzÚroveňDenČasTermínCena
N0 ZačátečníciRozřazovací testA1UT16:30–18:0020.09.2022 - 17.01.20233 790 KčPřihláška

N0 Němčina pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří s němčinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás, jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: Modální sloveso lcönnen, věta v závorce, pozice slovesa ve větě, časové předložky om, um, podmiňovací způsob, tvoření slov podstatné jméno + podstatné jméno. 
 • Probíraná témata: volnočasové aktivity, pochvala, rozhovor o koníčcích/dovednostech, požádat o něco a poděkovat, sms, chat, pozvání/odmítnutí, mluvení o stravovacích návycích a konverzace o jídle, telefonování.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen A1.1, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N1 Falešní začátečníci a mírně pokročilí Rozřazovací testA1ST18:15–19:4521.09.2022 - 25.01.20233 790 KčPřihláška

N0 Němčina pro falešné začátečníky 

Kurz je určen všem, kteří už mají základní znalost němčiny a rádi by své znalosti dále prohlubovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: přivlastňovací zájmena náš/váš, slovesa se střídavými předložkami, slovotvorba, časové předložky od/do.
 • Probíraná témata: práce a rodina, bydlení, turismus, nakupování, prohlídka města, kultura.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konec kurzu: 25. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: Menschen A2.1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N1 Mírně pokročilíRozřazovací testA1–A2ČT16:30–18:0022.09.2022 - 26.01.20233 790 KčPřihláška

N1 Němčina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti němčiny a své znalosti si dále prohlubovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: časové předložky, druhá podmínková věta, skloňování přídavných jmen bez členu, spojky že, když, protože, tudíž, zvratná slovesa.
 • Probíraná témata: popis událostí, sportování, choroby a nehody, pracovní život, v restauraci, jídlo.

Kurz je veden rodilou mluvčí s výbornou znalostí češtiny.

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu: 26. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Menschen A2.2., od lekce 13, první lekce v učebnici

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N2 Mírně pokročilí (N1 v LS 2022)Rozřazovací testA2–B1ČT18:15–19:4522.09.2022 - 26.01.20233 790 KčPřihláška

N2 Němčina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří se s němčinou již setkali a rádi by se i nadále zdokonalovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: přídavná jména jako podstatná jména, minulý čas, vtažné věty v dativu a s předložkami, spojky ačkoli/stejně
 • Probíraná témata: přátelství, zaměstnání a práce, bydlení, služby zákazníkům, budoucnost, pozvánky

Vstupní úroveň: A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu: 26. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek, 18:15–19:45)

Výukový materiál: Menschen B1.1, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N3 Středně pokročilí Rozřazovací testB1ST16:30–18:0021.09.2022 - 25.01.20233 790 KčPřihláška

N3 Němčina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré základy německého jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: spojky a příslovce proto/tedy/kvůli, příčestí přítomné a dokonalé jako přídavné jméno, spojky nejen/ale/i/obojí, procvičování ne/stačí, infinitiv s předložkou na.
 • Probíraná témata: jazyk, další vzdělávání, žádost o místo, mládí a vzpomínky, životopis, politika a společnost.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konec kurzu: 25. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen B1.2, od lekce 13, první lekce v učebnici

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Rakouský jazykový diplom – přípravný kurz na zkoušku ÖSD

KurzÚroveňDenČasTermínCena
Kurz Mittelstufe DeutschRozřazovací testB2ST16:30–18:0021.09.2022 - 25.01.20233 990 KčPřihláška

Přípravný kurz na zkoušku ÖSD Zertifikat B2 (Mittelstufe Deutsch)

Kurz je určen pro všechny, kteří plánují složit zkoušku ÖSD Zertifikat B2 nebo mají zájem dále rozvíjet své jazykové dovednosti na úrovni B2. Kurz vyváženou formou rozvíjí všechny jazykové oblasti (psaní, čtení, poslech, mluvení).

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konec kurzu: 25. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme. Učebnice po dohodě.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 990 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Kurz Oberstufe DeutschRozřazovací testC1UT18:15–19:4520.09.2022 - 17.01.20233 990 KčPřihláška

Přípravný kurz na zkoušku ÖSD Zertifikat C1 (Oberstufe Deutsch)

Kurz je určen pro všechny, kteří plánují složit zkoušku ÖSD Zertifikat C1 nebo mají zájem dále rozvíjet své jazykové dovednosti na úrovni C1. Kurz vyváženou formou rozvíjí všechny jazykové oblasti (psaní, čtení, poslech, mluvení).

Kurz je veden rodilou mluvčí působící na FF UP, která je současně vyškoleným zkoušejícím.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme. Učebnice po dohodě.

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 990 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Zkoušky ÖSD B2B2PA8:15–15:0004.11.20223 400 Kč / 2 900 KčPřihláška

Termín přihlášení: 07. 10. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Zkoušky ÖSD C1C1PA8:15–15:0004.11.20223 900 Kč / 3 400 KčPřihláška

Termín přihlášení: 07. 10. 2022

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu ÖSD a kurzů německého jazyka na JŠ UPlift.

Francouzština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
F0 Francouzština pro začátečníkyA1ČT16:30–18:0022.09.2022 - 26.01.20233 790 KčPřihláška

F0 Francouzština pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří s francouzštinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás, jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: abeceda, výslovnost, přízvuk, číslovky, tvoření otázek, osobní a přivlastňovací zájmena, časování sloves. 
 • Probíraná témata: osobní data a představení se, cestování a geografie Francie, elektronická komunikace, vyjádření názoru, média a televize.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu:  26. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: učebnice Connexions 1od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

F1 Falešní začátečníci a mírně pokročilí (F0 v LS 2022)A1ČT18:15–19:4522.09.2022 - 26.01.20233 790 KčPřihláška

F1 Francouzština pro falešné začátečníky a mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají už základní znalosti francouzštiny.  Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás, jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: ukazovací a doplňovací zájmena, přízvuk, dotazování, užití členů, řadové číslovky, časování sloves, přivlastňovací zájmena.
 • Probíraná témata: vyjádření souhlasu a nesouhlasu, nakupování, v restauraci, zájmena přímého a nepřímého předmětu, vyjádření množství, orientace ve městě a navigování.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu: 26.01.2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: učebnice Connexions 1od lekce 9

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

F2 Mírně pokročilí A2PO18:15–19:4519.09.2022 - 16.01.20233 790 KčPřihláška

F2 Francouzština pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro mírně a středně pokročilé uživatele francouzského jazyka, kteří se chtějí dále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Učebnice Connexions 2 seznamuje s francouzskými a frankofonními reáliemi, všechny úlohy jsou dobře propracované, jsou mezi nimi zařazeny i četné způsoby sebehodnocení, obsahuje aktuální témata (denní rutina, hudba, vyjádření názoru, svět umění).

 • Probíraná gramatika: přítomný a minulý čas, přivlastňovací zájmena, přídavná jména – rod a stupňování, příslovce místa, subjunktiv, účelové vedlejší věty.
 • Probíraná témata: cestování a vyprávění minulých událostí, hudba, vyjádření názoru, umění a kultura.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2022

Konec kurzu: 16. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 18:15–19:45)

Výukový material: učebnice Connexions 2, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

F3 Mírně/středně pokročilí (F2 v LS 2022)A2-B1PO16:30–18:0019.09.2022 - 16.01.20233 790 KčPřihláška

F3 Francouzština pro mírně a středně pokročilé

Kurz je určen pro mírně a středně pokročilé uživatele francouzského jazyka, kteří se chtějí dále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Učebnice Connexions 2 seznamuje s francouzskými a frankofonními reáliemi, všechny úlohy jsou dobře propracované, jsou mezi nimi zařazeny i četné způsoby sebehodnocení, obsahuje aktuální témata (denní rutina, hudba, vyjádření názoru, svět umění).

 • Probíraná gramatika: podmínkové věty, shrnutí přítomných časů, rozkazovací způsob, budoucí čas, tázací a ukazovací zájmena. 
 • Probíraná témata: tvoření hypotéz, záhady, solidarita, argumentace, stížnosti, diskuze, móda.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A2–B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2022

Konec kurzu: 16. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový material: učebnice Connexions 2, od lekce 10

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Italština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
I0 Italština pro začátečníkyA1UT16:30–18:0020.09.2022 - 17.01.20233 790 KčPřihláška

I0 Italština pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří s italštinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás, jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

učebnice Nuovo Espresso 1, od lekce 1

 • Probíraná gramatika: osobní zájmena, členy, tázací zájmena, časování sloves essere, avere, chiamarsi, fare e stare, časování pravidelnách slovese -are, -ere, tvoření otázek, záporu, předložkové vazby, množné číslo.
 • Probíraná témata: umět se představit a zeptat se na základní osobní otázky, abeceda, číslovky, v restauraci a baru, telefonování.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: Nuovo Espresso, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

I1 Falešní začátečníci a mírně pokročilíA1PO16:30–18:0019.09.2022 - 16.01.20233 790 KčPřihláška

I1 Kurz italštiny pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří mají už základní znalosti italského jazyka a rádi by se dále zdokonalovali. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: časové a místní předložky, časování sloves, shoda podstatných jmen s přídavnými, tvoření otázek, minulý čas, číslovky.
 • Probíraná témata: cestování, rezervace ubytování, stížnosti a omluvy, v kavárně, popis místa a trasy.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 09. 2022

Konec kurzu:  16. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový materiál: učebnice Nuovo Espresso 1, od lekce 6

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

I2 Mírně pokročilíA2ST16:30–18:0021.09.2022 - 25.01.20233 790 KčPřihláška

Kurz italštiny pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají s italským jazykem zkušenost. Kurz se věnuje reálným komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu a výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: sloveso líbit se, zájmena nepřímého předmětu, příslovce, ukazovací zájmena, rozkazovací způsob, komparativ, užití imperfekta, podmiňovací způsob.
 • Probíraná témata: barvy, oblečení a móda, vyjádření názoru a konfrontace, vyprávění a popis událostí v minulosti, popis osobnosti a charakteru.

Kurz je vede zkušenou lektorkou.

Vstupní úroveň A2–B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konec kurzu:  25 .01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: učebnice Nuovo Espresso 2, od lekce 2

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

I3 Mírně pokročilíA2-B1ST18:15–19:4521.09.2022 - 25.01.20233 790 KčPřihláška

I3 Kurz italštiny pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají s italským jazykem zkušenost. Kurz se věnuje reálným komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu a výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: rozkazovací způsob nepravidelných sloves, záporný rozkazovací způsob, pozice zájmena v rozkazu, sloveso servire, stupňování přídavných jmen, nepravidelné tvary množného čísla.
 • Probíraná témata: zdraví a zdravý životní styl, dávat rady, vyjádření názoru, nemoci, vyjádření možností, sport.

Kurz je vede zkušenou lektorkou.

Vstupní úroveň A2–B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konec kurzu:  25 .01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: učebnice Nuovo Espresso 2, od lekce 6

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Španělština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
S0 Španělština pro začátečníkyA1UT18:15–19:4520.09.2022 - 17.01.20233 790 KčPřihláška

S0 Španělština pro začátečníky 

Kurz je určen všem, kteří se španělštinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností. 

 • probíraná gramatika: abeceda, výslovnost, určitý a neurčitý člen, rod a číslo podstatných jmen, tázací a ukazovací zájmena, časování pravidelných a nepravidelných sloves, číslovky, předložkové vazby. 
 • probíraná témata: pozdravy a představení se, povolání, osobní data, národnosti, prázdninové a volnočasové aktivity, vyjádření názoru, preferencí a přání, španělské reálie

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: Nueva Aventura 1, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

 

S1 Falešní začátečníci a mírně pokročilí (S0 v LS 2022)A1UT16:30–18:0020.09.2022 - 17.01.20233 790 KčPřihláška

S1 Španělština pro falešné začátečníky a mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností. 

 • Probíraná gramatika: neurčitá zájmena, zájmena přímého předmětu, slovesa estar, hay, neosobní vazby, rozkazovací způsob. 
 • Probíraná témata: jídlo a gastronomie, nakupování, cestování, bydlení a jeho popis, vyprávění v minulosti.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: Nueva Aventura 1, od lekce 8

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

S2 Mírně pokročilíA2UT18:15–19:4520.09.2022 - 17.01.20233 790 KčPřihláška

S2 Španělština pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají již základní znalosti španělštiny a chtějí své znalosti nadále rozšiřovat. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • probíraná gramatika: přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves, zvratná slovesa, slovesa costar, sentirse, užití para/porque, časové předložky desde/desde hace/hace...que, minulý čas prostý, slovesná vazba empezar a, ir/irse, časové předložky desde/durante/hasta
 • probíraná témata: zvyky, nesnáze, popis citů, jak něco doporučit, motivace, jazyky, profese, kinematografie, bibliografie

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: Aula Internacional Nueva Edición 2, od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

S3 Mírně pokročilí s rodilým mluvčím (S2 v LS 2022)A2+/B1ČT18:15–19:4522.09.2022 - 26.01.20234 100 KčPřihláška

S2 Španělština pro mírně pokročilé s rodilým mluvčím

Kurz je určen pro pokročilejší studenty. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: užití subjuntivu/infinitivu, superlativ přídavných jmen, zvolací věty, vztažné věty s použitím subjuntivu/indikativu.
 • Probíraná témata: vyjádření zájmu, popis mezilidských vztahů a charakteru, argumentace, vyjádření nesouhlasu, popis předmětů, vyjádření názoru.

Kurz je veden rodilým mluvčím se znalostí češtiny.

Vstupní úroveň: A2/B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 22. 09. 2022

Konec kurzu: 26. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Aula Internacional Nueva Edicion 3, od lekce 9

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 4 100 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Ruština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
R0 Začátečníci A1ST16:30–18:0021.09.2022 - 25.01.20233 790 KčPřihláška

R0 Ruština pro začátečníky a falešné začátečníky

Kurz je určen falešným začátečníků, kteří se studiem ruštiny začínají. Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: azbuka, číslovky, čtení a sdělení data, zájmena osobní a přivlastňovací, infinitiv, přechylování, oslovování, počítaný předmět, podstatná jména.
 • Probíraná témata: představení se, pozdravy, seznámení, rodina, osobní data, cestování.

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21 .09. 2022

Konec kurzu: 25. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Ruština pro začátečníky a samouky (Štěpánka Pařízková), od lekce 1

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

R1 Falešní začátečníci a mírně pokročilíA1-A2UT18:15–19:4520.09.2022 - 17.01.20233 790 KčPřihláška

Kurz ruštiny pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti ruštiny a dále by se chtěli zdokonalovat. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: skloňování podstatných jmen, skloňování přídavných jmen, příslovce, slovesný čas a vid, slovesné způsoby, časování sloves, zájmena.
 • Probíraná témata: cestování, nakupování, volný čas, zdraví, telefonování.

Kurz je veden zkušenou lektorkou, rodilou mluvčí.

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 20. 09. 2022

Konec kurzu: 17. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: Ruština pro samouky a věčné začátečníky, od lekce 15

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 3 790 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

R2 Mírně pokročilí s rodilou mluvčíA2ST18:15–19:4521.09.2022 - 25.01.20234 100 KčPřihláška

R2 Kurz ruštiny pro mírně pokročilé s rodilou mluvčí

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti ruštiny a dále by se chtěli zdokonalovat. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností. 

Kurz je veden zkušenou lektorkou, rodilou mluvčí.

 • Probíraná gramatika: skloňování ruských příjmení, vyjadřování data, časování sloves, 6. a 7. pád podstatných a přídavných jmen, neurčitá příslovce, spojky a vedlejší věty, podmiňovací způsob.
 • Probíraná témata: názvy měsíců a ročních období, přání a tužby, cestování, nakupování.

Vstupní úroveň A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 21. 09. 2022

Konec kurzu: 25. 01. 2023

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: Ruština pro začátečníky a samouky (Štěpánka Pařízková), od lekce 21

Počet studentů: minimálně 4

Cena kurzu: 4 100 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

 

Individuální výuka až 20 jazyků

Legenda: Rozřazovací testodkaz na rozřazovací test

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD