Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Kurzy > Kurzy pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost

Nevybrali jste si kurz z naší nabídky? Neváhejte nás kontaktovat, rádi pro Vás připravíme kurz ušitý na míru. 

Nabízíme:

 • kvalitní české lektory i rodilé mluvčí,
 • kombinaci klasické výuky s e-learningem,
 • průběžné a závěrečné testování,
 • osvědčení o absolvování kurzu,
 • výuku v moderních prostorách naší jazykové školy,
 • maximálně 8 lidí v jednom kurzu,
 • možnost zakoupení učebnice s 15% slevou,
 • 50% slevu na roční členství v multimediální knihovně Britského centra.

Všechny kurzy trvají standardně 17 týdnů (17 x 90 min výuka) a jsou vyučovány kvalifikovanými a zkušenými lektory, řada z ních působí na FF UP. Při výuce používáme osvědčené učebnice a své vlastní materiály. Učebnice si můžete zakoupit v Oxford Bookshop s 15% slevou.

Pokud si nevíte rady s výběrem kurzu, kontaktujte nás. Domluvíme si schůzku, na které Vám poradíme a pomůžeme Vám vybrat, který kurz je pro Vás nejvhodnější. Orientačně Vám jazykovou úroveň prozradí rozřazovací test AJ a rozřazovací test NJ.

V případě, že kurzy nejsou plně obsazeny, je možné se do nich přihlásit kdykoli během školního roku. Zaplatíte pouze poměrnou část kurzovného.

Pokud jste v aktuální nabídce nenašli jazyk nebo kurz, který hledáte, napište nám a my Vám připravíme individuální nabídku.

Zaměstnancům Univerzity Palackého poskytujeme na všechny skupinové jazykové kurzy slevu ve výši 10 % (uveďte, prosím, v přihlášce).  

Harmonogram zimního semestru 2019

Již nyní je možné hlásit se do kurzů v zimním semestru 2019!

Zimní semestr: 16. 9. 2019 – 23. 1. 2020 (17 týdnů výuky, výukové týdny 16. 9. – 19. 12. 2019, 6. 1. – 23. 1. 2020)

Státní svátky: 28. 10. 2019

Podzimní prázdniny (vztahuje se pouze na dětské kurzy): 28.–30. 10. 2019 

Pro naše stálé studenty jsme většinu kurzů vypsali jako navazující a ponechali jsme je ve stejném termínu jako v minulém semestru. Drobné změny nastaly pouze u kódů některých kurzů. 

Angličtina

KurzÚroveňDenČasTermínCena
A0 ZačátečníciRozřazovací testA1ČT16:30–18:0019.09.2019 - 23.01.20203 200 KčPřihláška

A0 Angličtina pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří chtějí začít s výukou anglického jazyka od úplného začátku nebo mají minimální znalosti. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • probíraná gramatika: přítomný čas slovesa být, přivlastňovací zájmena, určité a neurčité členy, ukazovací zájmena, přítomný čas prostý
 • probíraná témata: země a národnosti, povolání, rodina, volný čas, koníčky, základní osobní údaje, apod.

 Kurz je veden zkušeným lektorem.
 

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu: 23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Elementary 3rd Edition MultiPack A, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A1 Falešní začátečníciRozřazovací testA1–A2PO18:15–19:4516.09.2019 - 27.01.20203 200 KčPřihláška

A1 Angličtina pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • probíraná gramatika: minulý čas prostý was/were, pravidelná a nepravidelná slovesa, vazba there is / there are, počítatelná a nepočítatelná podstatná jména
 • probíraná témata: tvorba podstatných jmen, spojení se slovesy go, have, get, bydlení, předložky místa a pohybu, jídlo, číslovky

Kurz je veden zkušeným lektorem.


Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 9. 2019

Konec kurzu: 27. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Elementary 3rd Edition Multipack B, od lekce 7

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A2 Falešní začátečníci / mírně pokročilíRozřazovací testA1–A2ST16:30–18:0018.09.2019 - 22.01.20203 200 KčPřihláška

A2 Angličtina pro falešné začátečníky a mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří s angličtinou začínají, ale mají již nějaké minimální základy (přítomný čas, přivlastňovací zájmena, základní otázky, dny v týdnu, měsíce, předložky). Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • probíraná gramatika: stupňování přídavných jmen, budoucí čas, číslovky, vazba going to, ustálená slovní spojení, příslovce, slovesa + to + infinitiv, předpřítomný čas, nepravidelná slovesa 
 • probíraná témata: jídlo, cestování, dovolená, v restauraci

Kurz je veden zkušeným lektorem.


Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu: 22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Elementary 3rd Edition Multipack B, od lekce 10

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.
 

A3 Mírně pokročilíRozřazovací testA1–A2PO18:15–19:4516.09.2019 - 27.01.20203 200 KčPřihláška

A3 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • probíraná gramatika: slovosled v otázkách, přítomný čas prostý, průběhový, pravidelná a nepravidelná slovesa, průběhový čas minulý, budoucí čas going to a přítomný průběhový, vztažné věty
 • probíraná témata: popis osobnosti a vzhledu, oblečení, předložkové vazby místa a času, dovolená, cestování, na letišti, nakupování, domácí práce

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 9. 2019

Konec kurzu: 27. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Pre-Intermediate Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A4 Mírně pokročilíRozřazovací testA2PO18:15–19:4516.09.2019 - 27.01.20203 200 KčPřihláška

A4 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti anglického jazyka a chtějí své znalosti dále upevňovat a prohlubovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

 • probíraná gramatika: komparativ přídavných jmen a příslovcí, superlativ ve spojení s předpřítomným časem prostým, budoucí čas will, shrnutí systému časů – přítomný, budoucí, minulý
 • probíraná témata: trávení času, popis města, zdraví a tělo, předložkové vazby přídavných jmen

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 9. 2019

Konec kurzu: 27. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Pre-Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 5

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A5 Mírně pokročilíRozřazovací testA2–B1ČT16:30–18:0019.09.2019 - 23.01.20203 200 KčPřihláška

A5 Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří se s angličtinou již setkali, ale potřebovali by si zopakovat a upevnit základy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: modální slovesa (should, might), podmínkové věty (první a druhý kondicionál), present perfect (for + since), vazby se slovesem get, příšlovečná určení způsobu, trpný rod, used to
 • Probíraná témata: zvířata, fóbie, biografie, cestování, vzdělání, slovesná spojení s get

Kurz je veden zkušeným lektorem.


Vstupní úroveň A2+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu: 23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Pre-Intermediate 3rd Edition Multipack B, od lekce 8

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A6 Středně pokročilíRozřazovací testB1UT 18:15–19:4517.09.2019 - 21.01.20203 200 KčPřihláška

A6 Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: upevnění znalostí slovesných časů – přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý –, pravidelná a nepravidelná slovesa, předpřítomný čas, budoucí čas, stupňování přídavných jmen, modální slovesa, užití členů
 • Probíraná témata: rodina, charakteristika osobnosti, vaření, peníze, cestování a dovolená, stereotypy

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 21. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A7 Středně pokročilíRozřazovací testB1–B2ČT18:15–19:4519.09.2019 - 23.01.20203 200 KčPřihláška

A7 Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré znalosti anglického jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: trpný rod (všechny časy), modální slovesa migth, can't, must, podmínkové věty, časové věty po when, until, etc., slovesa make and let, parafrázování, gerundium a infinitiv
 • Probíraná témata: kinematografie, lidské tělo, vzdělání, bydlení, nakupování, práce, ideální domov

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu: 23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File Intermediate 3rd Edition Multipack B, od lekce 6

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A8.0 PokročilíRozřazovací testB2PO16:30–18:0016.09.2019 - 27.01.20203 200 KčPřihláška

A8.0 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají s angličtinou zkušenosti a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: tvoření otázek, pomocná slovesa, vazba the...the..., komparativ, předpřítomný čas prostý/průběhový, použití přídavných jmen jako podstatných jmen, vyprávění v minulosti a užití minulých časů, umístění příslovcí ve větě a příslovcových frází
 • Probíraná témata: pochopení významu z kontextu, složená přídavná jména, nemoci a zranění, oblečení a móda, cestování, na letišti

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 9. 2019

Konec kurzu: 27. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Upper-Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A8 PokročilíRozřazovací testB2UT16:30–18:0017.09.2019 - 21.01.20203 200 KčPřihláška

A8 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají s angličtinou zkušenosti a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: tvoření otázek, pomocná slovesa, vazba the...the..., komparativ, předpřítomný čas prostý/průběhový, použití přídavných jmen jako podstatných jmen, vyprávění v minulosti a užití minulých časů, umístění příslovcí ve větě a příslovcových frází
 • Probíraná témata: pochopení významu z kontextu, složená přídavná jména, nemoci a zranění, oblečení a móda, cestování, na letišti

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 21. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Upper-Intermediate 3rd Edition Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A9 Pokročilí Rozřazovací testB2+PO16:30–18:0016.09.2019 - 27.01.2020 3 200 KčPřihláška

A9 Angličtina pro pokročilé 

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají s angličtinou zkušenosti a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: gerundium a infinitiv, vazby used to, be used to, get used to, minulý čas modálních sloves, smyslová slovesa, trpný rod (shrnutí všech časů), slovesa na parafrázování
 • Probíraná témata: hudba, spánek, emoce, části těla, kriminalita, média

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 9. 2019

Konec kurzu: 27. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový materiál: English File Upper-Intermediate 3rd Edition Multipack Bod lekce 6

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A10 Pokročilí s rodilým mluvčímRozřazovací testB2+/C1UT18:15–19:4517.09.2019 - 21.01.20203 500 KčPřihláška

A10 Angličtina pro pokročilé s rodilým mluvčím

Kurz je určen těm, kteří se již anglicky plynně domluví, ale chtějí si dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: sloveso have, systém minulých časů, spojky, příslovce, užití slovesa get
 • Probíraná témata: osobnost, práce, jazyky, tvorba abstraktních slov

Kurz je veden rodilým mluvčím.

 

Vstupní úroveň: B2+/C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konce kurzu: 21. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: English File 3rd Edition Advanced Multipack A, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 500 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A11 PokročilíRozřazovací testC1ST17:45–19:1518.09.2019 - 22.01.20203 200 KčPřihláška

A11 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen těm, kteří se již anglicky plynně domluví, ale chtějí si dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: sloveso have, systém minulých časů, spojky, příslovce
 • Probíraná témata: osobnost, práce, jazyky, tvorba abstraktních slov

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu: 22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:45–19:15)

Výukový materiál: English File 3rd Edition Advanced, od lekce 3

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A12 PokročilíRozřazovací testC1–C2ST17:30–19:0018.09.2019 - 22.01.20203 200 KčPřihláška

A12 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen pokročilým studentům, kteří si chtějí dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: podmínkové věty (mixed conditionals), slovesná vazba -to/-ing, přízvuk slov, dvojí zápor, intonace, vztažné věty
 • Probíraná témata: vyjádření názoru, jak správně navrhovat, krajina, život ve městě, metafory, idiomy

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu: 22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:30–19:00)

Výukový materiál: Speak Out, od lekce 2

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A13 PokročilíRozřazovací testC1–C2ST17:30–19:0018.09.2019 - 22.01.20203 200 KčPřihláška

A13 Angličtina pro pokročilé

Kurz je určen pokročilým studentům, kteří si chtějí dále rozšiřovat jazykové dovednosti ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Budete výborně zvládat běžnou anglickou gramatiku, osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata a bez problémů se plynně domluvíte s rodilým mluvčím či v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: modální slovesa, trpný rod, budoucí čas
 • Probíraná témata: pravda nebo mýtus, žurnalismus, idiomy, popis příčiny a následku, trendy, předvídání budoucnosti, móda, historie

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu: 22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 17:30–19:00)

Výukový materiál: Speak Out, od lekce 5

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A14 Konverzace s rodilým mluvčím Rozřazovací testB2–C1ST18:15–19:4518.09.2019 - 22.01.20203 500 KčPřihláška

A14 Konverzace s rodilým mluvčím

Kurz anglické konverzace je připraven pro ty, kteří mají solidní jazykové základy a chtějí se soustředit převážně na schopnost v daném jazyce komunikovat. Tento kurz pomůže posluchačům odstraňovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení jejich mobility v osobním i pracovním životě. Směřuje k praktickému používání jazyka jako komunikačního prostředku. Do tohoto kurzu nepotřebujete žádnou učebnici, připravíme pro Vás studijní materiály na základě tematických okruhů. 

Kurz je veden kvalifikovaným rodilým mluvčím působícím na Filozofické fakultě UP.
 

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu: 22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme.

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 500 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

A15 Příprava na doktorandské zkouškyRozřazovací testB1UT16:30–18:0017.09.2019 - 21.01.20203 200 KčPřihláška

A15 Přípravný kurz na doktorandské zkoušky z anglického jazyka

Tento kurz je určen pro všechny studenty doktorandského studia UP, kteří mají povinnost vykonat zkoušku z cizího jazyka. Kurz je zaměřen na rozvoj všech jazykových kompetencí, které jsou u této zkoušky testovány.

Kurz je veden zkušenou lektorkou působící na FF UP, která má bohaté zkušenosti s přípravou na tyto zkoušky. 

 

Vstupní úroveň A2–B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 21. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: vlastní materiály lektora

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

FCE Přípravný kurz s rodilým mluvčímRozřazovací testB2PO16:30–18:0016.09.2019 - 27.01.20203 500 KčPřihláška

Kurz AJ – výstupní úroveň B2

Naše studenty připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge z všeobecné angličtiny. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Výuka na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium.

 • Probíraná gramatika: shrnutí časů (přítomný, průběhový, minulý a budoucí čas)
 • Probíraná témata: popis osobnosti, popis krajiny, silná přídavná jména, filmy, idiomy, frázová slovesa s put, take

 

Vstupní úroveň: B1+/B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 9. 2019

Konec kurzu: 27. 1. 2020

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Počet studentů: 4–8

Výukový materiál: FCE Result, od lekce 1

Cena kurzu: 3 500 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

CAE Přípravný kurz s rodilým mluvčímRozřazovací testC1PO18:15–19:4516.09.2019 - 27.01.20203 500 KčPřihláška

CAE Přípravný kurz s rodilým mluvčím – výstupní úroveň C1

Naše studenty připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge z všeobecné angličtiny. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Výuka na Cambridge zkoušky probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky a studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo na samostudium.

 • Probíraná gramatika: shrnutí časů (přítomný, průběhový, minulý a budoucí čas), vztažné věty, gerundium a infinitiv
 • Probíraná témata: popis osobnosti, frázová slovesa, idiomy, výrazy s luck, age

 

Vstupní úroveň: B2+/C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 9. 2019

Konec kurzu: 27. 1. 2020

Počet vyučovacích hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 18:15–19:45)

Počet studentů: 4–8

Výukový materiál: CAE Result, od lekce 1

Cena kurzu: 3 500 Kč

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Dětské kurzy AJ, kurzy AJ pro dospívající, příprava k maturitě

Naši kvalifikovaní a zkušení lektoři vědí, jak inspirovat a motivovat i ty nejmenší studenty angličtiny. Malé skupinky i hravé a zábavné prostředí zaručí, že Vaše děti u nás angličtina bude bavit. Hlavní důraz klademe na schopnost komunikace. Lekce jsou založené na častém střídání činností, zapojení co nejvíce smyslů, upevňování, opakování a napodobování, jsou plné her, soutěží, písniček a říkanek.

KurzÚroveňDenČasTermínCena
AJ 4–6 letA1ČT15:30–16:1519.09.2019 - 23.01.20201 600 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 4 do 6 let

Výuka probíhá ve skupinách 4–8 dětí bez účasti rodičů. Kurz probíhá hravou formou a rozvíjí schopnosti dítěte předškolního věku. Všechny aktivity jsou vedeny v angličtině. Ve výuce používáme speciální výukové materiály, obrázkové hry, básničky, písničky, pohybové hry a další. Kurz je veden českým lektorem. Vaše děti si osvojí základní slovní zásobu v angličtině a jednoduché anglické věty.

Vstupní úroveň: začátečník

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu: 23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 45 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 15:30–16:15)

Počet dětí: 4–8 dětí

Cena kurzu: 1 600 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 7–9 letRozřazovací testA1UT15:20–16:2017.09.2019 - 28.01.20202 000 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 7 do 9 let

Výuka probíhá ve skupinkách 4–8 dětí. Naším cílem je podávat výuku zábavnou a hravou formou. Při výuce používáme speciální výukové materiály, obrázkové a pohybové hry, básničky, písničky a pohádky. Aktivity ve výuce střídáme tak, aby děti bavily, a ony tak dokázaly udržet pozornost. Pracujeme se základními znalostmi, které děti získaly ve škole, přičemž největší důraz klademe na komunikaci. Výuka probíhá výhradně v angličtině, a děti tak jsou nuceny jazyk aktivně používat.
 

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 28. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 15:20–16:20)

Počet dětí: 4–8 dětí

Cena kurzu: 2 000 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 7–9 let s rodilým mluvčímA1UT14:30–15:3017.09.2019 - 28.01.20202 200 KčPřihláška

Angličtina pro děti s rodilým mluvčím

Kurz angličtiny pro děti od 7 do 9 let s rodilým mluvčím je koncipován tak, aby i nejmenší děti s minimální znalostí anglického jazyka byly hravou formou vystaveny autentické angličtině, a práce s cizím jazykem se tak pro ně stala přirozenou. Lektor tohoto kurzu má mnohaleté zkušenosti s výukou dětí na ZŠ a český jazyk ovládá výborně, není tedy potřeba mít obavy, že se děti nedomluví. 

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 28. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 14:30–15:30)

Počet žáků: 4–8

Cena kurzu: 2 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 10–12Rozřazovací testA1–A2UT14:15–15:1517.09.2019 - 28.01.20202 000 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 10 do 12 let

Tento kurz je připraven pro ty děti, které si chtějí rozšířit a upevnit znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby. Výuka probíhá v počtu 4–8 dětí. Naším cílem je podávat výuku zábavnou formou. Všechny děti v tomto věku již mají hodiny angličtiny v rámci školní výuky, jejich znalosti jim tak pomůžeme upevnit a rozšířit. Pracujeme se speciálními výukovými materiály. Aktivity ve výuce střídáme tak, aby děti bavily a ony neztrácely pozornost. Největší důraz klademe na rozvoj komunikace.

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 28. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 14:15–15:15)

Počet žáků: 4–8

Cena kurzu: 2 000 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

 

AJ 13–15 letRozřazovací testA2UT16:30–17:3017.09.2019 - 28.01.20202 300 KčPřihláška

Angličtina pro děti od 13 do 15 let

Tento kurz je určen pro žáky druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií. Výuka probíhá ve skupinkách 4–8 žáků a je vedena zkušeným lektorem s mnohaletou zkušeností s výukou dětí. Kurz je zaměřen na opakování, procvičení a upevnění znalostí angličtiny a rozšíření slovní zásoby. Důraz je kladen na schopnost komunikovat a používat cizí jazyk přirozeně.

Vstupní úroveň: A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 28. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–17:30)

Počet žáků: 4–8

Cena kurzu: 2 500 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

AJ 13–15 let s rodilým mluvčímRozřazovací testA2–B1UT17:00–18:0017.09.2019 - 28.01.20202 500 KčPřihláška

Angličtina s rodilým mluvčím pro děti od 13 do 15 let

Tento kurz je určen pro žáky druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií. Výuka probíhá ve skupinkách 4–8 žáků a je vedena kvalifikovaným rodilým mluvčím s příslušnou aprobací a mnohaletou zkušeností s výukou dětí. Kurz je zaměřen na opakování, procvičení a upevnění znalostí angličtiny a rozšíření slovní zásoby. Důraz je kladen na schopnost komunikovat a používat cizí jazyk přirozeně.

Vstupní úroveň: A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 28. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 60 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 17:00–18:00)

Počet žáků: 4–8

Cena kurzu: 2 500 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Němčina

KurzÚroveňDenČasTermínCena
N0 ZačátečníciRozřazovací testA1ČT 16:30–18:0019.09.2019 - 23.01.20203 200 KčPřihláška

N0 Němčina pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří s němčinou teprve začínají a nemají žádné přechozí znalosti. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: tvary sloves v přítomném čase, tvoření otázky, číslovky do milionu, osobní a přivlastňovací zájmena, určité a neurčité členy a jejich skloňování, (ne)odlučitelná slovesa
 • Probíraná slovní zásoba: pozdravy a představení se, běžné rozhovory, rodina a přátelé, popis předmětů, denní režim, nakupování

Kurz je veden zkušeným lektorem.


Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu: 23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: Berliner Platz 1, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N1 Falešní začátečníci a mírně pokročilíRozřazovací testA1–A2ČT18:15–19:4519.09.2019 - 23.01.20203 200 KčPřihláška

N1 Němčina pro falešné začátečníky a mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti němčiny. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná gramatika: opakování minulých časů, předložky se 3. a 4. pádem, skloňování přídavných jmen, konjunktiv, vedlejší věty po spojkách dass, weil, deshalb, zvratná a přivlastňovací zájmena
 • Probíraná slovní zásoba: bydlení a stěhování, rekreace, nákupy, orientace ve městě, kultura

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu: 23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Menschen A2.1., od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N2 Mírně pokročilíRozřazovací testA1–A2ST16:30–18:0018.09.2019 - 22.01.20203 200 KčPřihláška

N2 Němčina pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří se s němčinou již setkali a rádi by se i nadále zdokonalovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: trpný rod, místní předložky, předložkové vazby u sloves, slovesná rekce, časové spojky
 • Probíraná slovní zásoba: cizí jazyky, telekomunikace a média, manuály, ubytování, počasí, typy cestování

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu: 22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen A2.2, od lekce 13

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N3 Středně pokročilíRozřazovací testB1–B2ČT18:15–19:4519.09.2019 - 23.01.20203 200 KčPřihláška

N3 Němčina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré základy německého jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: n-deklinace, adjektivizace, préteritum, budoucí časy, vztažné a přípustkové věty
 • Probíraná slovní zásoba: popis osob, charakterové rysy, práce, média a technika, zvyky a stolování

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň: B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu: 23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Menschen B1.1, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

N4 Středně pokročilíRozřazovací testB1–B2ČT16:30–18:0019.09.2019 - 23.01.20203 200 KčPřihláška

N4 Němčina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají dobré základy německého jazyka a chtějí se i nadále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky, gramatické vazby a struktury si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

 • Probíraná gramatika: důvodové věty, příčestí přítomné a minulé, dvojité spojovací výrazy, závislostní konstrukce, fráze s es
 • Probíraná slovní zásoba: vzdělávání, umění a malířství, politika, jazyk a paměť, hledání práce

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň: B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu: 23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: Menschen B1.2, od lekce 13

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Rakouský jazykový diplom – přípravný kurz na zkoušku ÖSD

KurzÚroveňDenČasTermínCena
Mittelstufe DeutschRozřazovací testB2ST16:30–18:0018.09.2019 - 22.01.20203 500 KčPřihláška

Přípravný kurz na zkoušku ÖSD Zertifikat B2 (Mittelstufe Deutsch)

Kurz je určen pro všechny, kteří plánují složit zkoušku ÖSD Zertifikat B2 nebo mají zájem dále rozvíjet své jazykové dovednosti na úrovni B2. Kurz vyváženou formou rozvíjí všechny jazykové oblasti (psaní, čtení, poslech, mluvení).

Kurz je veden vyškoleným zkoušejícím.

 

Vstupní úroveň B1–B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu: 22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme. Učebnice po dohodě.

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 500 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Oberstufe DeutschRozřazovací testC1ST18:15–19:4518.09.2019 - 22.01.20203 500 KčPřihláška

Přípravný kurz na zkoušku ÖSD Zertifikat C1 (Oberstufe Deutsch)

Kurz je určen pro všechny, kteří plánují složit zkoušku ÖSD Zertifikat C1 nebo mají zájem dále rozvíjet své jazykové dovednosti na úrovni C1. Kurz vyváženou formou rozvíjí všechny jazykové oblasti (psaní, čtení, poslech, mluvení).

Kurz je veden vyškoleným zkoušejícím.

 

Vstupní úroveň B2–C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu: 22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme. Učebnice po dohodě.

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 500 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Zkouška ÖSD B2B2PA8:15–18:0011.10.20193 300 Kč / 2 800 KčPřihláška

Termín přihlášení: 11. 9. 2019

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu na JŠ UPlift.

Zkouška ÖSD C1C1PA8:15–18:0011.10.20193 800 Kč / 3 300 KčPřihláška

Termín přihlášení: 11. 9. 2019

Nižší cena platí pro účastníky přípravného kurzu na JŠ UPlift.

Francouzština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
F0 ZačátečníciA1ČT16:30-18:0019.09.2019 - 23.01.20203 200 KčPřihláška

F0 Francouzština pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří s francouzštinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás, jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu:  23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30 – 18:00)

Výukový materiál: učebnice Connexions 1od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

F1 Falešní začátečníciA1+ČT18:15–19:4519.09.2019 - 23.01.20203 200 KčPřihláška

F1 Francouzština pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří mají už základní znalosti francouzštiny. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň: A1+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu: 23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Connexions, od lekce 6

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

F2 Mírně pokročilíA1–A2UT18:15–19:4517.09.2019 - 21.01.20203 200 KčPřihláška

F2 Francouzština pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří se studiem francouzského jazyka už začali, mají základní znalosti a rádi by se i nadále zdokonalovali. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

Kurz je veden zkušeným lektorem.

Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 21. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový material: učebnice Connexions 1, od lekce 12

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

F3 Mírně/středně pokročilíA2–B1PO16:30–18:0016.09.2019 - 27.01.20203 200 KčPřihláška

F3 Francouzština pro mírně a středně pokročilé

Kurz je určen pro mírně a středně pokročilé uživatele francouzského jazyka, kteří se chtějí dále zdokonalovat. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění. Učebnice Connexions 2 seznamuje s francouzskými a frankofonními reáliemi, všechny úlohy jsou dobře propracované, jsou mezi nimi zařazeny i četné způsoby sebehodnocení, obsahuje aktuální témata (denní rutina, hudba, vyjádření názoru, svět umění).

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň: A2–B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 16. 9. 2019

Konec kurzu: 27. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (pondělí 16:30–18:00)

Výukový material: učebnice Connexions 2, od lekce 2

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Italština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
I0 ZačátečníciA1ST16:30–18:0018.09.2019 - 22.01.20203 200 KčPřihláška

I0 Italština pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří s italštinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás, jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: osobní zájmena, členy, tázací zájmena, časování sloves essere, avere, chiamarsi, fare e stare, časování pravidelnách slovese -are, -ere, tvoření otázek, záporu, předložkové vazby, množné číslo
 • Probíraná témata: umět se představit a zeptat se na základní osobní otázky, abeceda, číslovky, v restauraci a baru, telefonování

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň: A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu:  22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 16:30–18:00)

Výukový materiál: učebnice Nuovo Espresso 1, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

I1 Falešní začátečníci a mírně pokročilíA1–A2ST18:15–19:4518.09.2019 - 22.01.20203 200 KčPřihláška

Kurz italštiny pro falešné začátečníky a mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají už základní znalosti italského jazyka a rádi by se dále zdokonalovali. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: časové a místní předložky, časování sloves, shoda podstatných jmen s přídavnými, tvoření otázek, minulý čas, absolutní superlativ
 • Probíraná témata: cestování, rezervace ubytování, stížnosti a omluvy, v kavárně, popis místa a trasy

Kurz je veden zkušeným lektorem.


Vstupní úroveň: A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu:  22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: učebnice Nuovo Espresso 1od lekce 5

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

I2 Mírně pokročilíA2–B1UT16:00–17:3017.09.2019 - 21.01.20203 200 KčPřihláška

Kurz italštiny pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají s italským jazykem zkušenost. Kurz se věnuje reálným komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu a výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná gramatika: kladný a záporný rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen, podstatná jména s nepravidelným množným číslem, budoucí čas
 • Probíraná témata: zdraví a nemoci, zdravý životní styl, vyjádření záměru a potřeb, vyjádření hypotézy

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň A2–B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 21. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:00–17:30)

Výukový materiál: učebnice Nuovo Espresso 2, od lekce 7

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Španělština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
S0 ZačátečníciA1ČT16:30–18:0019.09.2019 - 23.01.20203 200 KčPřihláška

S0 Španělština pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří se španělštinou teprve začínají. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Naučíme Vás jak se představit, základní číslovky, pozdravy, zájmena, časování sloves, tvoření otázek, předložkové vazby a mnoho dalšího. Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností. 

 • probíraná gramatika: rod, časování sloves -ar, -er, -ir, slovesa být, jmenovat se, mít, základní předložky, určitý člen, příslovce
 • probíraná témata: umět se představit a zeptat na základní osobní otázky, abeceda, číslovky, národnosti, povolání, jazyky, volnočasové aktivity

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu: 23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čtvrtek 16:30–18:00)

Výukový materiál: Aula Internacional Nueva Edición 1, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

S1 Falešní začátečníciA1+ČT18:15–19:4519.09.2019 - 23.01.20203 200 KčPřihláška

S1 Španělština pro falešné začátečníky

Kurz je určen všem, kteří se španělštinou začínají nebo mají základní znalosti. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • probíraná gramatika: ukazovací zájmena, tázací zájemena -qué/cuál, nepravidelná slovesa tener que, ir, preferirgustar, přivlastňovací zájmena
 • probíraná témata: vyjádření potřeby a preferencí, nakupování, číslovky nad 100, barvy, obleční, předměty každodenní potřeby, popis osoby a charakteru, zájmy a záliby, osobní vztahy, rodina, hudba

Kurz je veden zkušeným lektorem.


Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 19. 9. 2019

Konec kurzu: 23. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (čvrtek 18:15–19:45)

Výukový materiál: Aula Internacional Nueva Edición 1, od lekce 4

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

S2 Mírně pokročilíA2–B1ST18:15–19:4518.09.2019 - 22.01.20203 200 KčPřihláška

S1 Španělština pro mírně pokročilé

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • probíraná gramatika: přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves, zvratná slovesa, slovesa costar, sentirse, užití para/porque, časové předložky desde/desde hace/hace...que, minulý čas prostý, slovesná vazba empezar a, ir/irse, časové předložky desde/durante/hasta
 • probíraná témata: zvyky, nesnáze, popis citů, jak něco doporučit, motivace, jazyky, profese, kinematografie, bibliografie

Kurz je veden zkušeným lektorem.

 

Vstupní úroveň: A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu: 22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: Aula Internacional Nueva Edicion 2, od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

S3 Konverzace s rodilým mluvčímB2UT16:30–18:0017.09.2019 - 21.01.20203 500 KčPřihláška

S3 Španělská konverzace s rodilým mluvčím

Kurz španělské konverzace je připraven pro ty, kteří mají solidní jazykové základy a chtějí se soustředit převážně na schopnost v daném jazyce komunikovat. Tento kurz pomůže posluchačům odstraňovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení jejich mobility v osobním i pracovním životě. Směřuje k praktickému používání jazyka jako komunikačního prostředku. Do tohoto kurzu nepotřebujete žádnou učebnici, připravíme pro Vás studijní materiály na základě tematických okruhů. 

Kurz je veden kvalifikovaným rodilým mluvčím působícím na Filozofické fakultě UP.

 

Vstupní úroveň: B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 21. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: Studijní materiály, které pro Vás připravíme.

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 500 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Ruština

KurzÚroveňDenČasTermínCena
R0 ZačátečníciA1UT16:30–18:0017.09.2019 - 21.01.20203 200 KčPřihláška

R0 Ruština pro začátečníky

Kurz je určen všem, kteří se studiem RJ začínají od úplného začátku. Výuka je rovnoměrně zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní), důraz je však kladen na schopnost komunikace a porozumění.

 • Probíraná témata: rod podstatných jmen, 2. pád podstatných jmen, koncovky ve 2. pádě podstatných jmen ženského rodu, spojka a, přivlastňovací zájmena, ptáme se na jméno, oslovení, infinitiv, časování sloves, 6. pád ve spojení s předložkami

Kurz je veden rodilou mluvčí s výbornou znalostí českého jazyka.

 

Vstupní úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 21. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 16:30–18:00)

Výukový materiál: Ruština pro začátečníky a samouky (Štěpánka Pařízková), od lekce 1

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

R1 Mírně pokročilíA1–A2UT18:15–19:4517.09.2019 - 21.01.20203 200 KčPřihláška

Kurz ruštiny pro mírně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti ruštiny a dále by se chtěli zdokonalovat. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná témata: 7. pád č. j. podstatných jmen, použití 7. pádu, shrnutí pravidel výslovnosti slov s odlišnou psanou a mluvenou podobou souhlásek a souhláskových skupin, zvratná slovesa, časování zvratných sloves, přechodná a nepřechodná slovesa, 3. stupeň přídavných jmen, slovesný vid, příčestí trpné, 2. pád č. j. přídavných jmen, 6. pád podstatných jmen – doplnění

Kurz je veden zkušeným lektorem.


Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 17. 9. 2019

Konec kurzu: 21. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (úterý 18:15–19:45)

Výukový materiál: Ruština pro začátečníky a samouky (Štěpánka Pařízková), od lekce 13

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

R2 Středně pokročilíA2ST18:15–19:4518.09.2019 - 22.01.20203 200 KčPřihláška

R2 Ruština pro středně pokročilé

Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti ruštiny a dále by se chtěli zdokonalovat. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatiku, slovní zásobu, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

 • Probíraná témata: časování nepravidelných sloves, použití sloves pohybu, minulý čas, skloňování ruských příjmení, číslovky 100 – 1 000 000, názvy měsíců, dní a ročních období, vyjadřování data, 6. pád č. mn. podstatných a přídavných jmen, 7. pád č. mn. podstatných a přídavných jmen, neurčitá příslovce, přídavná jména slovesná přítomná činná, způsob podmiňovací, přídavná jména po číslovkách v 1. pádě, skloňování základních číslovek 1–4, skloňování základních číslovek 5 –20 a 30, infinitiv v modálním významu

Kurz je veden rodilou mluvčí s výbornou úrovní češtiny působící na FF UP. 

 

Vstupní úroveň A1–A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Začátek kurzu: 18. 9. 2019

Konec kurzu: 22. 1. 2020

Počet hodin týdně: 1 (1 x 90 minut)

Počet výukových týdnů: 17 (středa 18:15–19:45)

Výukový materiál: Ruština pro začátečníky a samouky (Štěpánka Pařízková), od lekce 20

Počet studentů: 4–8

Cena kurzu: 3 200 Kč za semestr

Pokud není kurz plně obsazen, je možné se do něj přihlásit kdykoli během školního roku.

Individuální výuka až 20 jazyků

Legenda: Rozřazovací testodkaz na rozřazovací test

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
Křížkovského 5, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD